Tekstgrootte
kleiner groter

Risicocommunicatie bij stralingsongevallen

Bij een zwaar ongeval met kernreactoren kan radioactief jodium vrijkomen. Wanneer dat wordt ingeademd, hebben vooral kinderen een groter risico om schildklierkanker te krijgen. Door tijdig een jodiumtablet te slikken, wordt voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Om voorbereid te zijn op zo’n ongeval is besloten dat jodiumtabletten beschikbaar moeten zijn voor personen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die tot een afstand van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Het RIVM heeft samen met GGD Groningen onderzoek gedaan naar de communicatie tijdens stralingsongevallen en de verspreiding van jodiumtabletten. Het rapport over dit onderzoek beschrijft hoe de communicatie over stralingsongevallen, stralingsincidenten en verspreiding van jodiumtabletten beter kan aansluiten bij de informatiebehoefte van mensen en de beelden die bij hen leven.

Vanwege recente berichtgeving in de media over de werking en verspreiding van jodiumtabletten, vindt u meer informatie over dit onderwerp op de website van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99