Tekstgrootte
kleiner groter

Wat gebeurt er bij wintersterfte?

In iedere winter bestaat oversterfte: per dag meer sterfgevallen dan op een mooie dag in het voorjaar of najaar. Gemiddeld geldt: hoe lager de temperatuur, des te hoger het sterfgetal. Ook zonder extreme koude is er oversterfte. De meeste wintersterfte vindt plaats op gewone winterdagen en in koude perioden in voorjaar en najaar.

De doodsoorzaak is zelden onderkoeling of bevriezing. Het gaat vooral om longziekten en hart- en vaatziekten. Verontreiniging van de buitenlucht kan daarbij een rol spelen. Hartziekten kunnen bij afkoeling leiden tot hartproblemen.

Een deel van de extra sterfte door longziekten is het gevolg van griepvirus. Het is onbekend waarom dit virus elk jaar juist in de winter een epidemie veroorzaakt. De droge binnenlucht kan een rol spelen door verlenging van de besmettelijkheid van het griepvirus. Ook de langdurige aanwezigheid van meer mensen bij elkaar in ruimtes met weinig ventilatie kan de overdracht van virussen bevorderen.

Gebrekkige ventilatie kan tevens de concentratie van verontreinigingen van de binnenlucht verhogen. Het daarom aan te raden om bij koud weer goed te blijven ventileren, vooral in ruimten met veel mensen, zoals scholen, kinderopvang en openbaar vervoer.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99