Tekstgrootte
kleiner groter

Laagfrequent geluid (LFG)

Wat is laagfrequent geluid?

Laagfrequent geluid is een soort zoemend, brommend of dreunend geluid zonder hoge tonen. Dit geluid komt van bijvoorbeeld ventilatoren, pompen, compressoren, verkeer op de weg, rails en in de lucht. Het wordt zelfs expres gemaakt in de muziek, bijvoorbeeld met de basgitaar. Ook is er laagfrequent geluid afkomstig van stormen en branding.

Zo is bijna overal laagfrequent geluid aanwezig. Toch horen de meeste mensen dit geluid niet. Dat komt doordat de brom tamelijk constant aanwezig is. Bovendien zijn er meestal tegelijk hogere geluiden, die minder constant zijn en meer opvallen.

De sterkte van het geluid neemt af met de afstand waarbij lage tonen verder reiken dan hoge tonen. Zonder hoge tonen is de bron niet herkenbaar. Een sterke bron van laagfrequent geluid is op kilometers afstand nog hoorbaar. Uit welke richting zo ‘n geluid komt, is niet goed te horen.

Wat zijn de oorzaken van overlast door laagfrequent geluid?

Sommige mensen hebben last van laagfrequent geluid. Sommigen van hen hebben zelfs ernstige gezondheidsklachten die volgens hen te maken hebben met laagfrequent geluid.

Oorzaken van een probleem zijn bijvoorbeeld:

  1. Er is een apparaat in de omgeving dat een sterk laagfrequent geluid produceert.
  2. Iemand heeft een gevoeliger gehoor.
  3. In het gehoororgaan of in de hersenen ontstaat schijnbaar of werkelijk geluid (‘oorsuizen’).
  4. Iemand wordt zich steeds meer bewust van een bepaald soort geluid.

Onderzoek: wat kan er gedaan worden en wat kunt u zelf doen?

  •  Soms is er een apparaat in de omgeving dat laagfrequent geluid produceert dat ook duidelijk voor andere mensen hoorbaar is. Dit kan een reden zijn om maatregelen te nemen. Als er twijfel bestaat over de bron of over het effect, dan kan dit worden onderzocht door de verdachte geluidsbron tijdelijk uit te schakelen.
  • Soms is er zonder aanwijsbare bron een laagfrequent geluid ook voor anderen hoorbaar. Als verscheidene mensen veel last hebben van precies hetzelfde geluid op precies dezelfde tijdstippen, dan kunnen geluidmetingen worden overwogen om de bron op te sporen.
  • Soms zijn er klachten over laagfrequent geluid dat niet hoorbaar is voor andere mensen. Dan is de bron in de regel niet aan te wijzen door metingen van laagfrequent geluid, ook niet als meerdere personen klachten hebben. Zelfs uitgebreide, goede metingen blijken de gezondheidsklachten niet te kunnen verklaren. Dat betekent niet dat het geluid er niet is. Laagfrequent geluid is altijd overal aanwezig. Het wordt veroorzaakt door veel verschillende bronnen en het is niet uit te schakelen. Onderzoek naar de bron heeft dan geen zin.
  • Soms heeft een persoon veel last van een bromtoon die anderen niet horen. Dan kan het nuttig zijn het gehoor te laten testen op gevoeligheid. Daarbij is ook vast te stellen of de klachten passen bij ‘oorsuizen’. Dit is onder andere zinvol bij het gebruik van bepaalde medicijnen.
  • Als mensen zich steeds bewuster worden van een hinderlijk geluid waarvan niet duidelijk is waardoor het wordt veroorzaakt, is de enige oplossing voor dit probleem: leren leven met het geluid en zelf maatregelen nemen om het geluid draaglijk te maken. U kunt hierover meer lezen in een brochure uit Limburg: ‘Ik hoor een bromtoon’.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 49 99