Tekstgrootte
kleiner groter

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

GGD Groningen start op 28 september 2016 met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit is onderdeel van een grootschalig landelijk vragenlijstonderzoek naar de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. Ruim 36.000 inwoners van de 23 gemeenten uit de provincie Groningen ontvangen hiervoor een vragenlijst. In deze vragenlijst staan onder andere vragen over lichamelijke en psychische gezondheid, zorggebruik, mantelzorg, zelfredzaamheid en leefomgeving.

In het hele land

Ook de GGD’en in andere provincies starten deze maand de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal en lokaal niveau te vergelijken. De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor uit in opdracht van de gemeenten en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitnodiging vragenlijst Gezondheidsmonitor

Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 28 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmonitor. Deelnemen kan door de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; een computer selecteert steekproefsgewijs wie een vragenlijst ontvangt. GGD Groningen hoopt dat veel mensen mee willen doen aan dit onderzoek,  zodat een betrouwbaar beeld van de volksgezondheid verkregen kan worden.

Resultaten

De landelijke en regionale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 worden medio juni 2017 bekend gemaakt. Gemeenten gebruiken de regionale en lokale cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, dat eens in de vier jaar wordt opgesteld. Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en de GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur