Tekstgrootte
kleiner groter

GGD Groningen samenwerkingspartner in aanpak suïcidepreventie


Wethouder Mattias Gijsbertsen en Jan Mokkenstorm, directeur van de onafhankelijke GGZ-instelling 113online, hebben op donderdag 15 december in het Floreshuis in Groningen de samenwerkingsovereenkomst suïcidepreventie ondertekend. Sinds 2013 heeft Groningen een speciale aanpak suïcidepreventie. Groningen heeft de meeste zelfmoorden van het land.

Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst met 113online, wordt de aanpak nu verbreed en versneld. Groningen is een van de proeftuinen voor deze andere aanpak die zich richt op vier pijlers: publiekscampagne, ondersteunen van kansrijke initiatieven, een bijdrage leveren aan de ‘evidence based’ aanpak voor heel Nederland en als regisseur in de regio inzetten op een brede samenwerking en het halen van concrete resultaten.

Partners van de suïcideaanpak in Groningen zijn Lentis/Jonx, UMCG/Universitair Centrum Psychiatrie, Martini Ziekenhuis, VNN, huisartsen, GGD, Wij-organisatie, Samenwerkingsverband VO en samenwerkingsverband VMBO, School als Wijk, Jimmy's, Humanitas, Raad van Kerken, Leger des Heils, Evangelisch Contact, Sensoor, Politie, ProRail en Arriva.

Potentiële partners die in 2017 worden gevraagd om mee te doen zijn: Elker, Jeugdbescherming Noord, Accare, NOVO, Reik, Groninger Psychologen Kollectief en HanzeHogeschool Groningen.

Op de foto: wethouder Gijsbertsen ondertekent de samenwerkingsovereenkomst.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur