Tekstgrootte
kleiner groter

Meer Groningers gebruiken softdrugs, overmatig drinken neemt af

Het cannabisgebruik onder Groningers is in het afgelopen decennium toegenomen. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor 2016 van GGD Groningen. Het rapport bevat veel informatie over leefstijl, gezondheid en gebruik van de zorg. In totaal hebben ruim 16.000 volwassen Groningers deelgenomen aan het onderzoek.

Gezondheid

De meeste Groningers (76%) vinden dat ze een goede gezondheid hebben. Volwassen Groningers voelen zich net zo gezond als andere inwoners in Nederland. Bijna de helft (47%) van de Groningers heeft één of meerdere chronische ziekten, zoals een hoge bloeddruk of diabetes. Tien jaar geleden (in 2006) had 41% tenminste één chronische ziekte.

Roken

De afgelopen 20 jaar is het percentage rokende volwassenen gedaald van 39% in 1990 tot 25% in 2012. Tussen 2012 en 2016 is het percentage rokende volwassenen niet verder gedaald. Landelijk is het percentage rokende volwassenen wel afgenomen. Daarnaast wordt er in de provincie Groningen naar verhouding meer gerookt (24%) dan gemiddeld in Nederland (21%).

Cannabisgebruik

In de provincie Groningen heeft 6% van de volwassen van 19 tot en met 64 jaar in de afgelopen maand cannabis gebruikt. De laatste 10 jaar is het maandelijks cannabisgebruik sterk toegenomen. Deze toename zien we vooral bij de 19-34 jarigen. In 2006 betrof dit nog 5,2%, maar in 2016 steekt 12% wel eens een jointje op.

Alcoholgebruik

Eén vijfde van de volwassen Groningers drinkt overmatig. Het verschil met het landelijke cijfer is minimaal (19%). Het overmatig alcoholgebruik onder volwassenen is de laatste tien jaar afgenomen van 25% in 2006 tot 20% in 2016.

Eenzaamheid

In de Gezondheidsmonitor wordt naast de beleving van de gezondheid en het gebruik van genotsmiddelen ook gekeken naar andere thema's zoals eenzaamheid. Sinds 2010 is het percentage ernstig eenzame volwassenen licht gestegen van 7,2% in 2006 tot 8,2% in 2016. Echter, volwassen Groningers voelen zich wel minder vaak ernstig eenzaam dan de gemiddelde Nederlander (9,9%).

Over de Gezondheidsmonitor

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. GGD Groningen voert deze taak uit door onder andere de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor, een gezondheidsenquête, af te nemen.

GGD Groningen verzamelt via deze gezondheidsenquête informatie over verschillende aspecten van gezondheid:

  • lichamelijke gezondheid (bijvoorbeeld gezondheidsbeleving, chronische aandoeningen en beperkingen);
  • psychosociale gezondheid (bijvoorbeeld eenzaamheid, angst en depressie en het ervaren geluk);
  • gebruik en verlenen van zorg (bijvoorbeeld huisartsenbezoek en het geven van mantelzorg);
  • leefstijl (bijvoorbeeld roken, alcoholgebruik, overgewicht en bewegen);
  • leefomgeving (bijvoorbeeld geluidshinder en tevredenheid over de woonomgeving).

Dit onderzoek leidt tot cijfers die de gezondheidstoestand van de bevolking en factoren die daarop van invloed zijn laten zien. De resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten gebruiken bij het vormen van hun gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur