Tekstgrootte
kleiner groter

Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020

Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020: 'Op weg naar eliminatie' wordt vrijdag 11 maart gepresenteerd. Het RIVM heeft het plan opgesteld in samenwerking met KNCV Tuberculosefonds, GGD GHOR Nederland en andere organisaties betrokken bij de tuberculosebestrijding. Het Nationaal plan tuberculosebestrijding is opgesteld om de tuberculosebestrijding in Nederland verder te optimaliseren. Het plan geeft invulling aan de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om het aantal mensen met tbc in 2035 met 90 procent terug te brengen.

Tuberculosebestrijding in Nederland: stand van zaken
In 2015 werden meer tbc-patiënten geregistreerd dan in 2014, namelijk 867 in 2015 tegenover 814 in 2014. De huidige stijging wordt veroorzaakt door de toegenomen instroom van asielzoekers afkomstig uit landen waar tbc veel voorkomt. Uit de actieve opsporing blijkt dat het vooral om (nog) niet-besmettelijke tuberculose gaat. Deze vroegtijdige signalering door de GGD gevolgd door een juiste behandeling van patiënten voorkomt de verspreiding van tbc.

GGD’en onderzoeken immigranten en asielzoekers bij aankomst in Nederland op tuberculose om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Om het aantal tbc-patiënten verder terug te dringen wordt de bestrijding de komende jaren geïntensiveerd door niet alleen ziekte maar ook besmettingen op te sporen die later tot ziekte kunnen leiden. Dit is de belangrijkste verandering die is afgesproken in het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 en op deze wijze wordt bijgedragen eliminatie van tbc wereldwijd.

Tbc in Nederland
Driekwart van de tbc-patiënten is niet in Nederland geboren. Onder Syriërs, de grootste groep onder de asielzoekers, komt tuberculose niet veel meer voor dan onder Nederlanders. De instroom uit dit land heeft daarom beperkt effect op het aantal tbc-patiënten in Nederland. De meeste tbc-patiënten zijn afkomstig uit Eritrea, gevolgd door Somalië en Marokko. Dit zijn landen waar tbc veel vaker voorkomt.

Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020
Het doel van het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 is om de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten met 25 procent terug te dringen. Om dat te bereiken beoogt het plan verbeteringen op het vlak van preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose. Onderdeel daarvan is dat immigranten en asielzoekers op infectie gescreend gaan worden en wanneer nodig preventieve behandeling krijgen. GGD GHOR Nederland, KNCV Tuberculosefonds, medische beroepsverenigingen en het RIVM geven gezamenlijk uitvoering aan het plan.

Wat is tuberculose?
Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die door een bacterie wordt veroorzaakt. Voor tbc geldt een meldingsplicht. In Nederland wordt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 à 900 mensen vastgesteld. Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen, maar patiënten moeten daarvoor minimaal zes maanden dagelijks medicijnen innemen.

Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Deze besmetting kan opgespoord worden met een huid- of bloedtest. Personen die besmet zijn kunnen preventief behandeld worden met een kuur van drie maanden.

Voor meer informatie over het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 kunt u contact opnemen met het RIVM via telefoon: 030 274 91 11 of e-mail: .

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur