Tekstgrootte
kleiner groter

Informatieverwerking en privacy

De OGGZ werkt met een netwerk ondersteunend informatie systeem. Hierin wordt alleen het verloop van de melding bijgehouden. De hulpverleners die rechtstreeks bij de behandeling en/of onderzoek betrokken zijn maken een persoonsdossier aan bij de eigen instelling. Zij hebben allen een geheimhoudingsplicht (zelfstandig beroepsgeheim). Het dossier is belangrijk voor een goede behandeling en onderlinge afstemming van de hulpverlening. Gegevens van een huisarts of medisch specialist worden alleen opgevraagd met toestemming van de cliënt. Wanneer de veiligheid in het geding is wordt soms rechtstreeks contact gezocht met de huisarts.

De GGD voert een privacy beleid op grond van de wet Bescherming Persoonsgegevens, 2001.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur