Tekstgrootte
kleiner groter

Wanneer aanmelden?

Als u zich ernstig zorgen maakt over personen in uw omgeving. Als partner, buren, familielid, vriend of kennis kunt bij het meldpunt terecht voor advies of melding. U kunt  personen aanmelden die:

  • zichzelf ernstig verwaarlozen of verwaarloosd worden
  • hun woning ernstig laten vervuilen
  • vreemd en zorgwekkend gedrag vertonen (overlast veroorzaken)
  • dak- en thuisloos dreigen te worden (hoge schulden en geen hulp zoeken)
  • vereenzamen (weinig opvallende mensen die wegkwijnen)
  • psychische problemen en verslavingsproblemen hebben en geen hulp zoeken
  • wanneer u vindt dat eventueel bestaande hulp onvoldoende is

Het gaat dus niet alleen om de groep die als ‘lastig’ wordt ervaren, maar ook om mensen met ‘stille’ problematiek. Onder stille problematiek wordt verstaan het vaak grote psychische- en of sociale leed achter gesloten deuren, waarbij geen sprake is van overlast.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur