Tekstgrootte
kleiner groter

Wat doet de OGGZ?

De OGGZ biedt (gevraag en ongevraagd) hulp aan mensen waarover men zich zorgen maakt en die geen hulp of ondersteuning zelf zoeken of deze mijden. Vaak gaat het om complexe en langdurige zorgvragen. Soms is er sprake van overlast in het woon- en leefklimaat van de omgeving of gevaar voor de persoon zelf.

De OGGZ legt contacten  met de aangemelde cliënt(en), bemiddelt en verwijst door naar de meest geschikte hulpverlening.

Taakgebieden van OGGZ  zijn:

  • Bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorg mijdende burgers)
  • Vangnetfunctie voor iedereen die de zorg niet krijgt die hij/zij nodig heeft
  • Coördineren taken tussen de bij de OGGZ betrokken ketenpartners
  • Coördinatie van meldingen van huiselijk geweld (aangemeld bij stichting Kopland)
  • Psychosociale hulpverlening na rampen en calamiteiten
  • Signaleren en beleidsadvisering
  • Nazorg ex-gedetineerden in de provincie.

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

E-mail - Twitter - Facebook

Reizigersvaccinaties

050 367 43 77

Alleen WhatsApp

06 105 65 212

ma t/m vr 09:00 - 17:00 uur