Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoek

Een gemeente moet de gezondheid van haar inwoners beschermen en bevorderen. Dat is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Wij helpen gemeenten in de provincie Groningen bij het opstellen en uitvoeren van gezondheidsbeleid.

Gezondheidsenquête

We onderzoeken hoe gezond de inwoners zijn. Iedere vier jaar voeren we daarom een gezondheidsenquête uit.

Jeugdgezondheidsonderzoek

We onderzoeken ook iedere vier jaar de gezondheid en leefstijl van jongeren. Dit doen we via het jeugdgezondheidsonderzoek.

Alcohol en jongeren

We zijn één van de organisaties die werkt aan het verminderen van alcoholgebruik door jongeren. Dit doen we via het convenant Alcohol & Jongeren.

Deel deze pagina op