Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Ook opvang voor kwetsbare kinderen

Geplaatst op: 12 maart 2020

De landelijke richtlijn is dat kinderopvang en scholen zijn gesloten en alleen toegankelijk zijn voor kinderen met ouders in een vitaal beroep. Nu de maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april mogen ook enkele kwetsbare kinderen – kinderen uit gezinnen waar sprake is van een onveilige situatie – worden opgevangen middels een doorverwijzing van WIJ.

Per kind maakt WIJ Groningen een afweging om al dan niet toestemming te geven om gebruik te maken van de noodopvang. Het signaleren en aandragen van kwetsbare kinderen/gezinnen verloopt via de reguliere zorglijnen in de WIJ-gebieden: school (IB-er) en/of kinderopvang bespreken met de vaste contactpersoon van WIJ en/of JGZ welke kinderen/gezinnen in aanmerking zouden moeten komen voor kinderopvang. WIJ besluit aan de hand van de door WIJ opgestelde selectiecriteria of het kind naar de noodopvang kan.

Buiten de kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben en deze door WIJ doorverwezen groep kwetsbare kinderen mogen er geen kinderen worden opgevangen in de school of in de kinderopvang. Hiermee wordt voorkomen dat er meer kinderen dan strikt noodzakelijk worden opgevangen, want het opvangen van kinderen vergroot het risico op besmetting van kinderen en van personeel. Ook is het belangrijk dat er voldoende capaciteit van de noodopvang beschikbaar blijft voor als er meer zorgpersoneel nodig is of meer gezinnen kampen met onveilige situaties.

Voor meer informatie zie: https://wij.groningen.nl