Tekstgrootte
kleiner groter

Klacht of suggestie

Als u niet tevreden bent over het werk van GGD Groningen, kunt u een klacht indienen. U leest hier hoe u dat doet. Ook als u een suggestie voor ons heeft, horen we dat graag, en wel via ons e-mailformulier.

Heeft u een klacht over GGD Groningen of een GGD-medewerker? Dan kunt u een klacht indienen. Dit kan op twee manieren: mondeling of schriftelijk.

1.    Mondelinge klacht
U kunt uw klacht bespreken met de medewerker zelf, of met zijn/haar leidinggevende. Samen met u zoeken we een oplossing.
Bent u niet tevreden over deze oplossing, dan kunt u bellen met de klachtenfunctionaris op telefoonnummer 050 367 4000.

2.    Schriftelijke klacht
U kunt ons een brief schrijven of een e-mail sturen met uw klacht. Uw naam, adres en de datum waarop u schrijft, zijn voor ons belangrijk om te weten. Ook willen wij graag zo veel mogelijk weten over de klacht. Wanneer gebeurde het, over welke medewerker gaat het en wat is er precies aan de hand?

U kunt de brief of e-mail naar GGD Groningen sturen:

Adres: Postbus 584, 9700 AN, Groningen, t.a.v. de klachtenfunctionaris
E-mail:  klachtenggd@groningen.nl

Binnen 5 werkdagen neemt de klachtenfunctionaris (telefonisch) contact met u op over uw klacht. Als de klacht is opgelost, krijgt u hiervan een bericht van ons. De klachtenfunctionaris kan uw klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie, als u dit wilt.

Weet u niet wat u moet doen en heeft u hulp nodig? Stuur dan een mail naar klachtenggd@groningen.nl. Ons doel is om zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden zodat u weer tevreden bent.
De hele klachtenregeling van GGD Groningen kunt u ook doorlezen.

Klachtencommissie GGD Groningen
In plaats van deze procedure kunt u uw klacht ook voorleggen aan de Klachtencommissie GGD Groningen. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter. De andere leden van de commissie werken wel bij de GGD. Voor deze procedure geldt een wettelijke termijn van tien weken. U kunt uw klacht in dit geval richten aan de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie GGD, Antwoordnummer 374, 9700 WB Groningen. 

 

 

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

Contactformulier