Tekstgrootte
kleiner groter

Protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust

Wij hebben heeft een protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust. Dit protocol is voor alle leeftijden en voor alle Groninger gemeenten.

Wat houdt het protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust in?

Sommige zedenzaken leiden tot veel maatschappelijke onrust. Bijvoorbeeld omdat er meerdere slachtoffers zijn, de dader (nog) niet bekend is of de zaak erg heftig is. Samen met de Zedenpolitie starten wij dan het protocol. Dit betekent dat collega's van diverse instellingen bij elkaar komen om een plan van aanpak op te stellen. Daarbij gaat het om hulpverlening, informatievoorziening en het justitiële traject. Het doel is het voorkómen of verminderen van maatschappelijke onrust.

Wat betekent dit voor u als beroepskracht?

Misschien werkt u op een school en raakt een leerling van uw school bij een zedenzaak betrokken. Uw school kan dan onze ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van brieven om ouders en leerlingen op een zorgvuldige manier te informeren. Maar ook bij het organiseren van informatieavonden voor ouders.

Het kan ook zijn dat u in een hulpverlenings- of welzijnsinstelling werkt en op één of andere manier bij het protocol betrokken wordt. Bijvoorbeeld omdat u vanuit uw instelling al bekend bent met het slachtoffer. Wij kunnen dan contact met u opnemen.

Meer informatie over het protocol

Heeft u op uw school te maken met een zedenzaak en weet u niet goed wat u moet doen? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van onze organisatie (de sociaal verpleegkundige of schoolarts).

Wilt u meer weten over het protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust? Neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00