Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Stijgende lijn meldingen seksueel geweld Groningen/Drenthe

Geplaatst op: 15 september 2020

Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld weten het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen/Drenthe te vinden. Het afgelopen jaar stegen de meldingen met 17% ten opzichte van het jaar ervoor. Toch blijven we in het noorden wat achter op de rest van het land. Landelijk was de stijging 28%. Het CSG gaat onderzoeken of dit misschien te maken heeft met de noordelijke nuchtere cultuur.

Meer dan 200 slachtoffers hebben zich gemeld

In 2019 hebben zich 218 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld Groningen/Drenthe. Hiervan waren 111 zeer recent aangerand of verkracht. Dit noemen we acute slachtoffers. De meerderheid van deze acute slachtoffers kreeg per direct medische zorg en psychologische ondersteuning. 27% onderging ook een sporenonderzoek. Door meteen onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, is de kans groter om een dader aan te kunnen wijzen. Ook mensen die langer geleden waren misbruikt, bleken het CSG goed te kunnen vinden. In 2019 waren dat voor Groningen/Drenthe 107 slachtoffers. De helft van de slachtoffers is onder de 18 jaar.

Fetzen de Groot, procescoördinator CSG Groningen/Drenthe: “De toename in 2019 is in lijn met de stijging die we sinds het bestaan van het CSG jaarlijks vaststellen. Maar we moeten ook beseffen dat het slechts een heel klein deel van de slachtoffers is dat durft te onthullen dat ze misbruikt is en daarvoor hulp zoekt en/of aangifte doet.”

Over het Centrum Seksueel Geweld

Het CSG Groningen/Drenthe wil, samen met andere organisaties, slachtoffers en hun omgeving ondersteunen in het bespreekbaar maken van het misbruik zodat eerder adequate hulp geboden kan worden. Hoe eerder een slachtoffer hulp krijgt, hoe meer kans er is op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen.

In het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om specialistische zorg te geven. Slachtoffers van seksueel geweld korter dan een week geleden kunnen 24/7 bij het Centrum Seksueel Geweld terecht via 0800 0188.

Ook mensen die langer geleden met misbruik te maken hebben gehad, kunnen bellen met 0800 0188 (tijdens kantoortijden) of chatten via www.centrumseksueelgeweld.nl (ook buiten kantoortijden).