Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Convenant Alcohol en Jongeren

De 23 Groninger gemeenten, de Regiopolitie Groningen en GGD Groningen hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt binnen het provinciale convenant Alcohol & Jongeren met als doel: Dat jongeren tot hun achttiende geen alcohol drinken en vanaf hun achttiende verantwoord met alcohol om gaan.

Samen met diverse veldpartijen is in deze tweejarige convenantperiode gezamenlijk gewerkt aan een concrete aanpak voor complexe vraagstukken rondom verkrijgbaarheid, preventie en drinkgedrag van alcohol onder jongeren. Deze aanpak stimuleert integraal beleid; er wordt ingezet op verschillende pijlers van alcoholpreventie onder jongeren zoals handhaving en regelgeving alcoholgebruik (minderjarige) jongeren, alcoholgebruik in de sociale en fysieke omgeving en voorlichting en educatie.

Deelnemende organisaties convenant Alcohol & Jongeren

Met dank aan de leden van de werkgroep Verkrijgbaarheid en de werkgroep Preventie & Drinkgedrag: Gemeente Pekela, Gemeente Eemsmond, Gemeente Zuidhorn, Gemeente Leek, Vereniging Groninger Gemeenten, Vereniging van Groninger Dorpen en Regiopolitie Groningen. Horeca: De Kruisweg Marum, De Brouwerij Groningen, Partycentrum de Bolder Delfzijl, Koninklijke Horeca Nederland, Werkorganisatie Deal, Jumbo Maripaan Groep, Albert Heijn, Intraval, Huis voor de Sport, Jongerenwerk SWD, Verslavingszorg Noord Nederland, Senza Communicatie, Stichting Plattelandsjongeren en Halt.

Opbrengsten convenant Alcohol & Jongeren periode 2017-2018

Om deze informatie te ontsluiten en te kunnen delen zijn de opbrengsten uit de thematische werkgroepen gebundeld in onder andere draaiboeken, interventies en achtergrondinformatie. Deze draaiboeken kunt u vinden op deze website en dienen als ondersteuning voor gemeenten en veldpartijen om vorm te geven aan integraal beleid om alcoholgebruik onder minderjarigen en problematisch alcoholgebruik boven de 18 jaar te voorkomen.

Draaiboek gemeentelijke organisatie van toezicht en handhaving

In dit draaiboek wordt een beschouwing gegeven van de gemeentelijke organisatie van toezicht en handhaving. Deze beschouwing is bedoeld voor managers en bestuurders binnen gemeenten verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Doel is dat binnen de eigen organisatie capaciteit ontstaat of wordt behouden op toezicht en handhaving van alcohol gerelateerde feiten bij de doelgroep (minderjarige) jongeren.

Draaiboek mogelijkheden tot toezicht en handhaving bij aankoop van alcohol door jongeren onder de 18 jaar

In dit draaiboek worden de mogelijkheden voor toezicht en handhaving beschreven bij aankopen of pogingen daartoe van alcohol door minderjarige jongeren in supermarkten, horecagelegenheden, sportkantines, dorpshuizen en andere paracommerciële instellingen. Het draaiboek bevat achtergrondinformatie, een aantal interventies en aanbevelingen voor de toezichts- en handhavingspraktijk van gemeenten.

Draaiboek Halt-straf alcohol 2018

In dit draaiboek wordt de Halt-straf alcohol beschreven: een (pedagogische) interventie om het alcoholgebruik onder minderjarige jongeren terug te dringen. Het draaiboek geeft helderheid over de verwijsmogelijkheden van Politie en BOA’s na prioritering in de Driehoek.

Bij dit draaiboek horen twee aanvullende achtergonddocumenten.

Bijlage 1: Werkproces BOA en alcoholgebruik minderjarige jongeren

Bijlage 2: Halt verwijzingen ex. artikel 77e Wetboek van strafrecht

Draaiboek Aanpak jongeren met alcohol op straat

In dit draaiboek wordt het toezicht en de handhaving beschreven op het bezit van alcohol door jongeren op straat. Er wordt achtergrondinformatie gegeven en een aantal aanbevelingen gedaan voor met name de toezichthouders en handhavers van de gemeente.

Onderzoek naleving Drank-Horeca Wet (DHW)

In dit document worden verschillende onderzoeken en bijbehorende statistieken van het naleefgedrag DHW beschikbaar gesteld. Onderzoek laat zien dat er ten aanzien van het naleefgedrag van de DHW nog veel winst valt te behalen.

Keetkeur in uw gemeente, veilig en gezonde keten door de inzet van jongerenadviseurs

In dit draaiboek staat beschreven op welke wijze jongerenketen in gemeenten veiliger en gezonder kunnen worden gemaakt rond het thema alcohol (aansluitend bij Nix18) door de inzet van peer voorlichters en de keetkeurmethodiek. Keetkeur maakt het mogelijk om het thema alcohol bespreekbaar te maken in de eigen vertrouwde omgeving van jongeren in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar.

Draaiboek oudervoorlichtingsestafette Ouders van Nix

De oudervoorlichtingsestafette Ouders van NiX!?  is een interventie met als doel ouders voor te bereiden op de ontwikkelen van hun ouder wordend kind. Ouders hebben een belangrijke taak te vervullen in het voorkomen dat jongeren alcohol gaan drinken.

Senza Communicatie en GGD Groningen hebben op basis van literatuur en succesvolle, landelijke interventies dit draaiboek ontwikkeld. Deze oudervoorlichting is gericht op ouders van kinderen in de leeftijd 10-12 jaar. Tijdens de estafette wordt stil gestaan bij vragen als lichamelijke veranderingen van het kind, weerbaarheid, bewuste keuzes maken en hoe je je kind kan voorbereiden op de middelbare school.

Draaiboek Chill op Stap

In dit draaiboek wordt het project ‘Chill op Stap’ beschreven. Het project heeft als doel derde jaars leerlingen van het VO en hun ouders te leren hoe ze op de meest prettige en veilige manier kunnen deelnemen aan het uitgaansleven. Onderwijs, horeca, hulpverlenende instanties, politie en brandweer slaan in dit project de handen ineen om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden. Het project duurt drie weken en bestaat uit verschillende interactieve- en praktijkgerichte workshops en bijeenkomsten door bovengenoemde partijen.

Draaiboek 2018 Nix-party

In dit draaiboek staat beschreven op welke wijze samenwerkingspartners alcoholvrije feesten voor jongeren onder de 18 jaar tot een veilig en vooral leuk feest kunnen maken. Dit draaiboek zorgt ervoor dat de NIX18 wetgeving wordt gehandhaafd en is in te zetten als voorwaarde van de vergunningverlening van feesten bezocht door jongeren onder de 18 jaar.

Draaiboek blaas-actie

In dit draaiboek worden een aantal aandachts- of checkpunten benoemd die handig zijn bij het organiseren van een blaas-actie in combinatie met een door de horeca te organiseren frisfeest.

Voor advies en ondersteuning kunt u contact opnemen per e-mail met GGD Groningen, afdeling Advies en Beleid.