Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Gezondheidsprofiel jeugd 2019

Alle GGD’en in Nederland doen eens in de 4 jaar onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongeren, door middel van de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019
De adolescentie is een periode van mogelijkheden, maar ook een van kwetsbaarheid en risico’s. Een belangrijke periode om in te investeren en om veel over te weten. De GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (pdf, 6 MB) geeft een beeld van hoe het gaat met de gezondheid van de Groninger jeugd; wat er goed gaat, maar ook waar de jeugd moeite mee heeft. Rond alcohol en roken is de afgelopen jaren reeds winst geboekt, terwijl overgewicht en mentale gezondheid meer aandacht vragen de komende jaren. Kijk voor alle data van Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 op onze website GGD Groningen in cijfers.

Beleid baseren op verzamelde informatie
De monitorinformatie helpt GGD en gemeenten bij het sturen op beleid en uitvoering. Daarbij houden we rekening met complexe regionale opgaven die van invloed zijn op de publieke gezondheid, zoals krimp, aardbevingen en arbeidsmarktvraagstukken. Gezondheid is niet alleen een gevolg van individuele keuzes, maar ook een optelsom van de omstandigheden waarin men opgroeit, woont en werkt. Om echte veranderingen teweeg te brengen is het daarom belangrijk om ook op onderliggende factoren in te zetten.

Gezondheid en preventie centraal
Het is mooi om te zien dat er de afgelopen jaren een beweging op gang is gebracht waarin gezondheid en preventie centraal staan. De vertegenwoordiging van maatschappelijke en commerciële partijen in het Nationaal Preventieakkoord laat zien dat de urgentie van preventie breed gedragen wordt. Vanuit dit akkoord wordt een pakket aan maatregelen doorgevoerd gericht op leefstijl en gezonde leefomgeving, variërend van aanpassing van regelgeving tot implementatie van interventies. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het belang van
doorvertalen van landelijke ontwikkelingen naar regio’s en gemeenten.

Aandacht voor jeugd en regionale samenwerking
Sinds de vorige Gezondheidsmonitor Jeugd in 2015 is er door gemeenten breed ingezet op
beleid gericht op de jeugd en hun leefomgeving. Daarnaast wordt steeds sterker het belang
gevoeld van regionale samenwerking om de gezondheid in de regio te bevorderen. Zo hebben
alle gemeenten in de provincie Groningen zich aangesloten bij Groningen Rookvrij, dat tot doel
heeft de Rookvrije Generatie breed uit te rollen, en rookvrij opgroeien steeds meer de norm te maken. Ook ontstaat steeds meer regionale samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke en commerciële organisaties. Het Preventie Overleg Groningen is daar een mooi voorbeeld van. Aan dit overleg nemen inwonersorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, zorgverzekeraar, gemeenten en GGD deel.