Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Corona-informatie kinderopvang

Actuele informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op de overzichtspagina Onderwijs en kinderopvang van de Rijksoverheid onder ‘Kinderopvang: informatie voor organisaties en gastouders.’

 

De actuele regels en uitleg over quarantaine staan op de website van het RIVM.

Als een huisgenoot positief getest is en het kind klachten heeft, is het advies om een zelftest te doen. Is de zelftest negatief, dan mag het kind wel naar de kinderopvang komen. De ouder met corona mag het kind niet zelf brengen en ophalen.

De BOinK beslisboom is een hulpmiddel (vragenschema) waarmee je kunt bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag.

Kijk voor meer informatie over quarantaine (en de quarantainecheck) voor gezinnen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

Kijk voor adviezen over neusverkouden kinderen op de website van het RIVM.

 

Is er iemand op de kinderopvang positief getest op corona? Dan hoeven er op dit moment geen maatregelen getroffen te worden. Wil je de situatie op jouw kinderopvang bespreken? Dan kun je contact opnemen per e-mail via scholen@ggd.groningen.nl of telefonisch via 050 367 4000.

Een positief getest kind of medewerker is geen reden om de groep te sluiten. Zijn er meerdere kinderen/ medewerkers in één groep positief getest? En heb je vragen? Neem dan contact op per e-mail via scholen@ggd.groningen.nl of telefonisch via 050 367 4000.

Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Als je goed ventileert, maakt dat de kans op virusoverdracht ook kleiner. Kijk voor de laatste informatie over het coronavirus en ventileren op de website van het RIVM.

Bij ventileren en luchten is het belangrijk dat zowel leerlingen en leerkrachten het nut er van inzien en het ook echt gaan doen. Bijvoorbeeld de gehele school standaard iedere ochtend een halfuur luchten voordat de leerlingen komen, of dagelijks aan het eind van de dag. Niet alleen tijdens deze coronaperiode, ook in de toekomst en ook tegen verspreiding van andere virussen.

Hoe ventileer je goed?

Bij een goede ventilatie wordt er continu vervuilde lucht afgevoerd en frisse lucht aangevoerd. Lucht regelmatig de ruimtes door ramen en deuren 15 minuten wijd open te zetten. Bijvoorbeeld voor en na openingstijd.

Natuurlijke ventilatie

  • In geval van natuurlijke ventilatie staan altijd enkele ramen op een kier.
  • Bij voorkeur ramen aan 2 zijden van een lokaal (dwarsventilatie).

Mechanische ventilatie

  • Zorg dat er voldoende ventilatiecapaciteit is in de ruimtes, minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit. Hou daarbij rekening met het maximum aantal personen in een ruimte.
  • Zorg voor goed onderhoud van het ventilatiesysteem. Bij vervuilde roosters, filters of leidingen neemt de capaciteit van het systeem af.
  • Laat het ventilatiesysteem continu aan staan en stel het systeem eventueel in op de maximale capaciteit.

Specifiek voor Covid-19

Onderzoek of er sprake is van recirculatie binnen een ruimte. Als dit het geval is, geldt het advies om dit uit te zetten. Het uitzetten van de centrale recirculatie kan leiden tot problemen met de koel- of verwarmingsinstallatie van het gebouw. De installateur kan hier meer over zeggen en adviseren.

Maak geen gebruik van apparaten die sterke luchtstromen veroorzaken, zoals (zwenk)ventilatoren of mobiele airco’s.

Hoe weet je of een ruimte goed geventileerd is?

Aan de hand van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht kun je meten hoe goed er geventileerd wordt. Dit kun je doen met een CO2-meter.
Nog belangrijker dan ventileren, blijven de overige maatregelen tegen corona. Dit betekent:

 • Bij klachten passend bij corona (zoals verkoudheid) blijven leerlingen en leerkrachten thuis.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten, en leerkrachten onderling.

Meer informatie via de afdeling Medische Milieukunde

Bij vragen of onduidelijkheid over het ventilatiebeleid kun je contact opnemen de afdeling Medische Milieukunde van GGD Groningen, via 050 367 4000.

Wat doet de GGD?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen.
De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatievoorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee over organisatorische maatregelen, zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie is.

De richtlijnen voor de uitvoering en frequentie van schoonmaakwerk en desinfectie wordt op dit moment in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en de GGD herzien.

We raden het gebruik van desinfectiemiddelen en van handalcohol (handgel) af. Reinigen en wassen met water en zeep is veiliger en volstaat. Na het reinigen droog je je handen af met papieren handdoekjes.

 

Veelgestelde vragen van ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus: lees hier de antwoorden van Rijksoverheid.nl.

Contact

Belangrijke contactgegevens voor als je vragen hebt over COVID-19 vind je hieronder:

 • Bij (algemene) vragen over COVID-19 kun je contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) – contactpersoon van jouw kinderdagverblijf via 050-3674991. Dit geldt ook voor ouders.
 • Voor COVID-19 gerelateerde vragen van de kinderopvang kun je mailen naar scholen@ggd.groningen.nl.
  Uitsluitend bedoeld voor de kinderopvang, niet voor ouders.Het COVID-19 Scholenteam doet bron- en contactonderzoek, bespreekt de aanpak en beantwoordt primaire vragen COVID en COVID gerelateerde vragen van school, kinderopvang of ouders.
 • Voor COVID-19 gerelateerde vragen van ouders/verzorgers/leerlingen kun je mailen naar monitoring@ggd.groningen.nl

Privacy- en contactgegevens opvragen door GGD Groningen

 • Het is belangrijk om te weten dat de kinderopvang contactgegevens van personen zonder bezwaar mogen doorgeven aan de GGD. Het gaat namelijk om algemene – en dus geen bijzondere – persoonsgegevens; er is sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de persoon zelf en/of voor anderen. Hiervoor is vooraf geen expliciete toestemming nodig van de betreffende contacten.
 • Mocht de kinderopvang vooraf al weten dat bepaalde ouders/verzorgers/personeelsleden dit expliciet niet willen, dan kan dit bezwaar meegenomen worden in de (belangen)afweging.

Websites met belangrijke informatie

Hieronder vind je websites met belangrijke informatie over COVID-19.

Adviezen voor organisaties, bedrijven en instellingen

Boink- beslisboom

 • De Boink- beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de kinderopvang mag zolang er coronamaatregelen gelden.

Coronatest bij kinderen

 • Video van de Groningse kinderburgemeester Floor en vriendin die zich laten testen op corona bij een testlocatie van GGD Groningen.

GGD Groningen

Informatiebrieven BCO (ook in meerdere talen beschikbaar)

 • Informatiebrieven die het BCO-team naar met COVID-19 besmette personen (zogeheten ‘indexen’), hun contacten en scholen stuurt.
 • School-specifieke brieven vindt u onder ‘Scholen & kinderopvang.

LCI COVID-19 Richtlijnen

 • Richtlijnen en draaiboeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Algemene informatie over COVID-19 voor gezondheidsprofessionals.

Neusverkouden kinderen

 • Handreiking wat te doen bij (langdurig) neusverkouden kinderen.
 • Zie het als aanvullende informatie die past bij de BOink beslisboom.

Steffie legt corona uit

 • Steffie legt in begrijpelijke taal van alles uit over het coronavirus, coronaregels, testen, vaccineren en meer. Ook in het Engels en andere talen.