Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Corona-informatie primair onderwijs

Scholen hebben te maken met leerlingen of medewerkers die positief zijn getest op COVID-19. Hieronder vind je informatie over de richtlijnen bij een besmetting in het primair onderwijs.

Actuele informatie

Kijk voor de meest actuele informatie op de overzichtspagina Onderwijs en kinderopvang van de Rijksoverheid onder ‘Basisonderwijs en speciaal onderwijs.’

De actuele regels en uitleg over quarantaine staan op de website van het RIVM.

Als een huisgenoot positief getest is en het kind klachten heeft, is het advies om een zelftest te doen. Is de zelftest negatief, dan mag het kind wel naar school komen. De ouder met corona mag het kind niet zelf brengen en ophalen.

De BOinK beslisboom is een hulpmiddel (vragenschema) waarmee je kunt bepalen of een (verkouden) kind naar de basisschool mag.

Kijk voor meer informatie over quarantaine (en de quarantainecheck) voor gezinnen met kinderen op de website van de Rijksoverheid.

Kijk voor adviezen over neusverkouden kinderen op de website van het RIVM.

Is er iemand op school positief getest op corona? Dan hoeven er op dit moment geen maatregelen getroffen te worden. Wil je de situatie op jouw school bespreken? Dan kun je contact opnemen per e-mail via scholen@ggd.groningen.nl of telefonisch via 050 367 4000.

Een positief geteste leerling of medewerker is geen reden om de groep te sluiten. Zijn er meerdere leerlingen/medewerkers in één groep positief getest? En heb je vragen? Neem dan contact op per e-mail via scholen@ggd.groningen.nl of telefonisch via 050 367 4000.

Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Als je goed ventileert, maakt dat de kans op virusoverdracht ook kleiner. Kijk voor de laatste informatie over het coronavirus en ventileren op de website van het RIVM.

Bij ventileren en luchten is het belangrijk dat zowel leerlingen en leerkrachten het nut er van inzien en het ook echt gaan doen. Bijvoorbeeld de gehele school standaard iedere ochtend luchten een halfuur voordat de leerlingen komen, of dagelijks aan het eind van de dag. Niet alleen tijdens deze coronaperiode, ook in de toekomst en ook tegen verspreiding van andere virussen.

‘Weer op school’ biedt onder meer informatie over ventilatie voor het primair onderwijs.

Hoe ventileer je goed?

Bij een goede ventilatie wordt er continu vervuilde lucht afgevoerd en frisse lucht aangevoerd. Lucht regelmatig de ruimtes door ramen en deuren 15 minuten wijd open te zetten. Bijvoorbeeld in pauzes en tussen lesuren door.

Natuurlijke ventilatie

  • In geval van natuurlijke ventilatie staan altijd enkele ramen op een kier.
  • Bij voorkeur ramen aan 2 zijden van een lokaal (dwarsventilatie).

Mechanische ventilatie

  • Zorg dat er voldoende ventilatiecapaciteit is in de ruimtes, minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit. Hou daarbij rekening met het maximum aantal personen in een ruimte.
  • Zorg voor goed onderhoud van het ventilatiesysteem. Bij vervuilde roosters, filters of leidingen neemt de capaciteit van het systeem af.
  • Laat het ventilatiesysteem continu aan staan en stel het systeem eventueel in op de maximale capaciteit.

Specifiek voor Covid-19

Onderzoek of er sprake is van recirculatie binnen een ruimte. Als dit het geval is, geldt het advies om dit uit te zetten. Het uitzetten van de centrale recirculatie kan leiden tot problemen met de koel- of verwarmingsinstallatie van het gebouw. De installateur kan hier meer over zeggen en adviseren.

Maak geen gebruik van apparaten die sterke luchtstromen veroorzaken, zoals (zwenk)ventilatoren of mobiele airco’s.

Hoe weet je of een ruimte goed geventileerd is?

Aan de hand van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht kun je meten hoe goed er geventileerd wordt. Dit kun je doen met een CO2-meter.
Nog belangrijker dan ventileren, blijven de overige maatregelen tegen corona. Dit betekent:

 • Bij klachten passend bij corona (zoals verkoudheid) blijven leerlingen en leerkrachten thuis.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten, en leerkrachten onderling.

Meer informatie via de afdeling Medische Milieukunde

Bij vragen of onduidelijkheid over het beleid van ventilatie kun je contact opnemen met de afdeling Medische Milieukunde van GGD Groningen, via 050 367 4000.

Wat doet de GGD?

Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen.
De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatievoorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee over organisatorische maatregelen, zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie is.

De richtlijnen voor de uitvoering en frequentie van schoonmaakwerk en desinfectie wordt op dit moment in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) en de GGD herzien.

We raden het gebruik van desinfectiemiddelen en van handalcohol (handgel) af. Reinigen en wassen met water en zeep is veiliger en volstaat. Na het reinigen droog je je handen af met papieren handdoekjes.

Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn open en de kinderen gaan naar school. Daarbij houden scholen zich aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zij letten bijvoorbeeld goed op of kinderen klachten hebben die passen bij het coronavirus.

Meer informatie voor ouders, scholieren en onderwijspersoneel vind je op de pagina ‘Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs’ op Rijksoverheid.nl.

Bekijk hier het overzicht van de leefregels omtrent corona en alle informatiebrieven van het RIVM. Hier kun je ook brieven vinden in het Arabisch, Engels, Duits, Pools, Roemeens en Turks.

Op de website van Steffie wordt corona uitgelegd in eenvoudige taal en meerdere talen.

De laatste actuele informatie over corona van het RIVM vind je hier.

 

 

Contact

Belangrijke contactgegevens voor als je vragen hebt over COVID-19 vind je hieronder:

 • Bij (algemene) vragen over COVID-19 kun je contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts of jeugdverpleegkundige) – contactpersoon van jouw school via 050-3674991. Dit geldt ook voor ouders.
 • Voor COVID-19 gerelateerde vragen van de school kun je mailen naar scholen@ggd.groningen.nl.
  Uitsluitend bedoeld voor de school, niet voor ouders.Het COVID-19 Scholenteam doet bron- en contactonderzoek, bespreekt de aanpak en beantwoordt primaire vragen COVID en COVID gerelateerde vragen van school, kinderopvang of ouders.
 • Voor COVID-19 gerelateerde vragen van ouders/verzorgers/leerlingen kun je mailen naar monitoring@ggd.groningen.nl

Privacy- en contactgegevens opvragen door GGD Groningen

 • Het is belangrijk om te weten dat de contactgegevens van school van personen zonder bezwaar mogen doorgeven aan de GGD. Het gaat namelijk om algemene – en dus geen bijzondere – persoonsgegevens; er is sprake van een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de persoon zelf en/of voor anderen. Hiervoor is vooraf geen expliciete toestemming nodig van de betreffende contacten.
 • Mocht de school vooraf al weten dat bepaalde ouders/verzorgers/personeelsleden dit expliciet niet willen, dan kan dit bezwaar meegenomen worden in de (belangen)afweging.

Websites met belangrijke informatie

Hieronder vind je websites met belangrijke informatie over COVID-19.

Adviezen voor organisaties, bedrijven en instellingen

Boink- beslisboom

 • De Boink- beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar school mag zolang er coronamaatregelen gelden.

Coronatest bij kinderen

 • Video van de Groningse kinderburgemeester Floor en vriendin die zich laten testen op corona bij testlocatie Europaweg, Groningen.

Deze video was eerst ook te vinden op de Facebookpagina van GGD Groningen. Omdat hier veel ophef over kwam, is besloten om deze eraf te halen. De video geeft echter een goed beeld van hoe het is om je te laten testen op corona. Daarom is deze alsnog toegevoegd aan dit informatiepakket.

GGD Groningen

Hygiënerichtlijnen PO

 • Hygiënerichtlijnen voor scholen in het primair onderwijs.

Informatiebrieven BCO (ook in meerdere talen beschikbaar)

 • Informatiebrieven die het BCO-team naar met COVID-19 besmette personen (zogeheten ‘indexen’), hun contacten en scholen stuurt.
 • School-specifieke brieven vindt u onder ‘Scholen & kinderopvang.

LCI COVID-19 Richtlijnen

 • Richtlijnen en draaiboeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 • Algemene informatie over COVID-19 voor gezondheidsprofessionals.

Neusverkouden kinderen

 • Handreiking wat te doen bij (langdurig) neusverkouden kinderen.
 • Zie het als aanvullende informatie die past bij de BOink beslisboom.

PO-raad informatie

 • Algemene informatie vanuit de PO-raad (Vereniging van scholen in het primair onderwijs) over COVID-19.
 • Denk aan actueel nieuws over COVID-19 en PO en een vraag- en antwoordlijst.

Steffie legt corona uit

 • Steffie legt in begrijpelijke taal van alles uit over het coronavirus, coronaregels, testen, vaccineren en meer. Ook in het Engels en andere talen.

Voorlichtingsmateriaal COVID PO 9-22