Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Maatregelen bij veel coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Bij verhoogde spreiding van COVID-19 in de regio (zorgelijk of ernstig).

Het kan dat je op je school te maken krijgt met veel besmettingen tegelijkertijd.

We vragen scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) bij 3 of meer besmettingen in één klas / groep dit bij ons te melden. Met een klas of groep bedoelen we leerlingen die geregeld samen lessen volgen. Het kan gaan om besmette leerlingen, medewerkers en combinaties daarvan.

Melden van coronabesmettingen: bij voorkeur per e-mail via monitoring@ggd.groningen.nl of eventueel telefonisch via 050-367 4000.

Het is belangrijk om de verspreiding in te dammen, zodat de school open kan blijven. Hiervoor zijn er maatregelen die je als school zelf kan nemen. Deze zijn extra, naast de maatregelen die je al eerder genomen hebt op school (zoals de mondkapjesplicht). Het zijn algemene adviezen en je kunt ze op maat maken voor je school en je gebouw. De maatregelen die je het beste eerst kunt nemen, staan bovenaan.

 

Controleer alle eerder genomen maatregelen: houden mensen zich er nog goed aan?

  • Houden volwassenen nog 1,5 meter afstand?
  • Blijven de medewerkers en leerlingen thuis bij klachten?
  • Worden quarantaine-adviezen opgevolgd?
  • Zijn hygiëne (handen wassen) en ventilatie op orde?

Dit is heel belangrijk. Veel besmettingen kunnen voorkomen worden als mensen zich aan de basisregels houden.

 

Organiseer bijeenkomsten zoveel mogelijk online; houd je aan de adviezen die op dat moment gelden. Denk daarbij aan de groepsgrootte.

 

Zorg dat mensen afstand houden in het gebouw en in de lokalen. Dat kan op een aantal manieren:

  • Probeer ‘bubbels’ te maken. Geef leerlingen zoveel mogelijk vaste plekken in het lokaal. Werk met vaste tweetallen of vaste groepjes. We weten dat je buiten school geen invloed hebt op hoe leerlingen met elkaar omgaan. Alles wat je binnen school doet, helpt altijd.
  • Beperk het aantal leerlingen dat tegelijk gebruik maakt van ruimtes, zoals garderobes, aula’s en kantines. Dat kan bijvoorbeeld door gespreide pauzetijden. Of door elke dag een deel van de klassen de pauze in het eigen klaslokaal te laten doorbrengen.
  • Stel gespreide start- en eindtijden van de lessen in. Dit voorkomt dat veel leerlingen tegelijk door de gangen lopen en met elkaar contact hebben. Een andere mogelijkheid is het scheiden van de roosters of lestijden van de onder- en bovenbouw.
  • Maak als dat kan aparte ingangen voor verschillende niveaus/klassen. Dat vermindert het contact tussen leerlingen. Ook kun je vaste looproutes of looppaden maken.
  • Laat leerlingen zo min mogelijk van lokaal wisselen. Bijvoorbeeld door docenten van lokaal te laten wisselen.

 

Stel als regel in dat ook leerlingen 1,5 meter afstand houden in de klaslokalen en in het schoolgebouw.

 

Organiseer meer digitaal onderwijs, bijvoorbeeld bij veel thuisblijvende docenten of leerlingen.

Houd er rekening mee dat een klas in quarantaine moet gaan. Zorg ervoor dat je over kan gaan op digitaal onderwijs.