Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Ventileren op scholen in tijden van corona

Goed ventileren helpt om luchtweginfecties, zoals COVID-19, te voorkomen en is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Als je goed ventileert, maakt dat de kans op virusoverdracht ook kleiner. Kijk voor de laatste informatie over het coronavirus en ventileren op de website van het RIVM.

Bij ventileren en luchten is het belangrijk dat zowel leerlingen en leerkrachten het nut er van inzien en het ook echt gaan doen. Bijvoorbeeld standaard de hele school luchten iedere ochtend een half uur voordat de leerlingen komen, of aan het eind van de dag. Niet alleen tijdens deze coronaperiode, ook in de toekomst en ook tegen verspreiding van andere virussen.

‘Weer op school’ biedt onder meer informatie over ventilatie voor het

 

Bij een goede ventilatie wordt er continu vervuilde lucht afgevoerd, en frisse lucht aangevoerd. Lucht regelmatig de ruimtes door ramen en deuren 15 minuten wijd open te zetten. Bijvoorbeeld in pauzes en tussen lesuren.

Natuurlijk ventilatie

  • In geval van natuurlijke ventilatie staan altijd enkele ramen op een kier.
  • Bij voorkeur ramen aan twee zijden van een lokaal (dwarsventilatie).

Mechanische ventilatie

  • Zorg dat er voldoende ventilatiecapaciteit is in de ruimtes, minimaal volgens de eisen van het Bouwbesluit. Hou daarbij rekening met het maximum aantal personen in een ruimte.
  • Zorg voor goed onderhoud van het ventilatiesysteem. Bij vervuilde roosters, filters of leidingen, neemt de capaciteit van het systeem af.
  • Laat het ventilatiesysteem continu aan staan en stel het systeem eventueel in op de maximale capaciteit.

Specifiek voor Covid-19

Onderzoek of er sprake is van recirculatie binnen een ruimte. Indien dit het geval is, geldt het advies om dit uit te zetten. Het uitzetten van de centrale recirculatie kan leiden tot problemen met de koel- of verwarmingsinstallatie van het gebouw. Uw installateur kan hier meer over zeggen en adviseren.

Maak geen gebruik van apparaten die sterke luchtstromen veroorzaken, zoals (zwenk)ventilatoren of mobiele airco’s.

 

Aan de hand van de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de lucht kan gemeten worden hoe goed er geventileerd wordt. Dit kan gedaan worden met een CO2-meter.

Nog belangrijker dan ventileren, blijven de overige maatregelen tegen corona. Dit betekent:

 • Bij klachten passend bij corona (zoals verkoudheid) blijven leerlingen en leerkrachten thuis.
 • Was regelmatig de handen met water en zeep.
 • Houd 1,5 meter afstand tussen leerlingen en leerkrachten, en leerkrachten onderling.

 

Bij vragen of onduidelijkheid over het beleid van ventilatie kan contact op worden genomen met GGD Groningen, afdeling Medische Milieukunde via 050-367 4000.

Wat doet de GGD?
Scholen moeten zelf (eventueel met hulp van een installateur of technisch expert) nagaan of het schoolgebouw voldoet aan het Bouwbesluit. Wanneer blijkt dat het gebouw niet voldoet, moet de school zelf maatregelen treffen om aan het Bouwbesluit te voldoen.

De GGD adviseert over juist gebruik van de aanwezige natuurlijke ventilatie-voorzieningen (ramen en roosters) en denkt mee met organisatorische maatregelen zodat ook in de periode dat de school technisch nog niet voldoet aan de eisen er in de praktijk toch voldoende ventilatie is.