Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Voorkom verspreiding van geurstoffen, SiC-vezels en andere stoffen rondom Oosterhorn

Geplaatst op: 22 september 2020

Op en rondom industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl moet de verspreiding van siliciumcarbide (SiC)-vezels, geurstoffen, zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) voorkomen worden. Als dat niet lukt, moet de verspreiding van dergelijke stoffen sterk worden geminimaliseerd. Dat adviseren wij in de vandaag gepubliceerde Gezondheidskundige risicobeoordeling luchtkwaliteit industriegebied Oosterhorn e.o (pdf, 1,1 MB). Deze risicobeoordeling is gedaan op basis van het TNO-rapport ‘Meetnet luchtkwaliteit op en rond het bedrijventerrein Oosterhorn Delfzijl ‘. Wij analyseerden het rapport op verzoek van gemeente Delfzijl en provincie Groningen.

GGD Groningen concludeert op basis van jaargemiddelden en gezondheidskundige advieswaarden dat voor de meeste van de gemeten stoffen geen speciaal probleem aanwezig lijkt in het industriegebied. De concentraties van de gemeten stoffen wijken niet af nauwelijks af van de concentraties die elders in Nederland worden gemeten. Voor SiC-vezels is geen gezondheidskundige advieswaarde bekend. Deze wordt op korte termijn ook niet verwacht. Daarom is een definitieve uitspraak over het gezondheidsrisico van blootstelling aan SiC-vezels niet mogelijk.

De concentraties SiC-vezels die rond Oosterhorn worden gemeten, zijn aanzienlijk lager dan de gehanteerde grenswaarde die we gebruiken bij het meten van asbest. Hoe hoog de concentratie SiC-vezels is tijdens zogenoemde blazers is onduidelijk. “SiC-vezels zijn mogelijk kankerverwekkend, maar hoe hoog het risico rond industrieterrein Oosterhorn is, is helaas niet te zeggen’’, zegt Frans Greven, toxicoloog Medische Milieukunde van GGD Groningen. ”Het advies is daarom om het optreden van blazers echt te voorkomen.

De wettelijke normen van de gemeten stoffen worden niet overschreden maar het ontstaan van gezondheidseffecten kan niet worden uitgesloten. “Zwavelwaterstof heeft bijvoorbeeld een duidelijke geur. Ook als de grenswaarden niet worden overschreden, kun je er wel degelijk hinder van ervaren”, zegt Frans Greven.

Tussen oktober 2018 en december 2019 zijn door TNO gegevens verzameld. Op basis van deze gegevens komt GGD Groningen tot de slotsom dat de gemeten stoffen in de leefomgeving ruim onder de geldende grenswaarden vallen, maar dat gezondheidseffecten als gevolg van een optelsom van de verspreiding van genoemde stoffen niet zijn uit te sluiten. “Daarom is ons advies om het gezondheidsrisico zo klein mogelijk te maken en de uitstoot van SiC-vezels, maar ook van geurstoffen, zware metalen en PAK te voorkomen of – als dat niet lukt – sterk te minimaliseren’’, aldus Greven.

(foto: stadsindex.nl)