Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Voorkomen ongeplande zwangerschappen met ‘Nu Niet Zwanger’

Geplaatst op: 20 november 2018

GGD Groningen, GGD GHOR Nederland, de gemeente Groningen, WIJ Groningen en zorgverzekeraar Menzis slaan de handen inéén om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Op 19 november gaven de organisaties onder de noemer ‘Nu niet zwanger’ het startsein voor een nieuwe aanpak voor (potentiële) ouders met een hoge kwetsbaarheid. In andere gemeenten waar het programma al is toegepast bleek dat ruim 80% van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie.

Hulpverleners nemen meer tijd voor onderwerpen zoals seksualiteit, kinderwens en anticonceptie in de gesprekken met kwetsbare (potentiële) ouders. De (potentiële) ouders ervaren dat er aandacht is voor hun problemen en dat er naar ze geluisterd wordt. De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie ook gerealiseerd is. Doordat verschillende hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare (potentiële) ouders bereikt. Wethouder Gijsbertsen licht toe: “Door op tijd het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen, zoals de inzet van jeugdhulp of in het uiterste geval, de uithuisplaatsing van jonge kinderen.”

Over het programma ‘Nu niet zwanger’

‘Nu Niet Zwanger’ is in 2014 gestart door verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam in de gemeente Tilburg. Het is een concreet programma van GGD GHOR Nederland (landelijke vereniging van GGD-en en Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio) en Rutgers dat zich richt op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Na het succes in Tilburg, Nijmegen en Rotterdam, is Groningen één van de eerste acht gemeenten die het programma gaat uitvoeren.