Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Straling

Wil je informatie over telefoons en zendmasten, hoogspanningslijnen en transformatorhuisjes? Kijk dan op de website ggd.leefomgeving.nl/zendmasten-en-5G of op ggd.leefomgeving.nl/hoogspanning.

Verschillende typen straling

Er bestaan 2 verschillende typen elektromagnetische straling:

  • niet-ioniserende straling
  • ioniserende straling

Niet-ioniserende straling

Voorbeelden van niet-ioniserende straling zijn zichtbaar licht, infrarood licht, radiofrequente velden (zoals van de televisie of mobiele telefoons) en extreem laagfrequente velden (zoals van hoogspanningslijnen).

Niet-ioniserende straling leidt alleen tot direct optredende gezondheidseffecten als de blootstelling boven de vastgestelde limieten komt. Op publiek toegankelijke plaatsen komt dit niet voor.

Over de mogelijke langetermijneffecten (zoals kanker) van blootstelling aan niet-ioniserende straling is minder wetenschappelijke zekerheid. Echter, als de blootstelling onder de blootstellingslimieten blijft, kun je ervan uitgaan dat het veilig is.

Ioniserende straling

Een voorbeeld van ioniserende straling is radioactieve straling. Ioniserende straling bevat zoveel energie dat dit het DNA van lichaamscellen kan beschadigen en zo kanker kan veroorzaken.

Jodiumtabletten bij stralingsongevallen

Bij een zwaar ongeluk met kernreactoren kan radioactief jodium vrijkomen. Wanneer dat wordt ingeademd, hebben vooral kinderen een groter risico om schildklierkanker te krijgen. Door op tijd een jodiumtablet te slikken, voorkom je dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Om voorbereid te zijn op zo’n ongeval, is besloten dat jodiumtabletten beschikbaar moeten zijn voor personen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die tot een afstand van 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Rijksoverheid.

Heb je gezondheidsklachten?

Neem dan contact op met je huisarts.

Meer informatie

Wil je meer weten over straling?
Neem dan contact op met GGD Groningen via ons contactformulier of bel 050 367 4000. Vraag naar een medewerker van de afdeling Medische Milieukunde.

GGD Leefomgeving

De website GGD Leefomgeving – over je omgeving en je gezondheid – is een samenwerking van verschillende GGD’en.