Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Over GGD Groningen

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren. Het motto van GGD Groningen, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, is ‘Samen werken aan gezondheid’.

Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

GGD Groningen in vogelvlucht

Wat doet de GGD Groningen zoal voor de inwoners van Groningen?
Je ziet het hieronder in onze nieuwe video! Ook te vinden op ons YouTube-kanaal (5 minuten).

Meer video’s

Wil je meer weten? Bekijk dan ook onze andere GGD-video’s.

Organogram

Bekijk hier het organogram van GGD Groningen (pdf, 54 kB).

Als je een suggestie of een compliment voor ons hebt, horen we dat graag. Als je niet tevreden bent over het werk van GGD Groningen, kun je ons dat melden.

Ben je ontevreden over GGD Groningen of over het gedrag van een GGD-medewerker? Je kunt dit op twee manieren kenbaar maken: mondeling en schriftelijk.

Bespreken ontevredenheid

Je kunt je ontevredenheid bespreken met de medewerker zelf, of met zijn of haar leidinggevende. We zoeken dan samen naar een oplossing. Ben je daarna niet tevreden over deze oplossing, dan kun je bellen met onze klachtenfunctionaris op 050 367 4000 (optie 2) of mailen naar klachten@ggd.groningen.nl.

Schriftelijke klacht of melding

Je kunt ons een brief of een e-mail sturen met je klacht of melding. Vermeld daarbij je naam, je adres en de datum waarop je schrijft. Beschrijf zo goed mogelijk je klacht of melding: wanneer gebeurde het, over welke medewerker gaat het en wat is er precies aan de hand?

Stuur je liever een brief? Deze kan naar onderstaand adres:

GGD Groningen,
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 584
9700 AN Groningen

Binnen 5 werkdagen neemt de klachtenfunctionaris (telefonisch) contact met je op over je klacht of melding.

Weet je niet wat je moet doen en heb je hulp nodig?

Stuur dan een mail naar: klachten@ggd.groningen.nl. Ons doel is om zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden.

Wilt u naar aanleiding van de actualiteit of een publicatie in contact komen met GGD Groningen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@ggd.groningen.nl. Of bel ons algemeen telefoonnummer: 050 367 4000. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag, 9.00 – 17.00 uur.

Spreken met een expert

Wilt u contact leggen met bijvoorbeeld een jeugdarts of -verpleegkundige, een epidemioloog, een arts infectieziekten of een andere deskundige? Dat kan. Onze medewerkers delen graag hun vakkennis om meer achtergrondinformatie te geven bij een actueel onderwerp. Team Communicatie helpt u graag verder.

Privacy

Bij GGD Groningen staat de privacy van cliënten voorop. Deze privacy is het belangrijkste uitgangspunt in de afweging om wel of niet mee te werken aan publicaties/reportages. Naast het medisch beroepsgeheim waar GGD Groningen zich als medische organisatie aan houdt, beschermt de GGD de privacy van haar cliënten om de drempel om hulp te zoeken zo laag mogelijk te houden.

Wij delen geen persoonsgegevens

Bij incidenten krijgen wij wel eens de vraag of iemand bekend is bij de GGD. Hier doen wij geen mededelingen over. GGD Groningen wil de zorg voor haar cliënten in een veilige omgeving aanbieden. Dit houdt onder meer in dat de cliënt niet bang hoeft te zijn dat wij dergelijke informatie delen met derden, dus ook niet met de media.

Richtlijnen foto- en filmopnames

GGD Groningen gaat uiterst zorgvuldig om met het verlenen van toestemming voor het maken van audio-, foto-, video- of filmopnames op GGD-locaties, met GGD-cliënten en/of GGD-medewerkers. De reden daarvoor is dat de GGD als gezondheidsdienst verantwoordelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de privacywetgeving met betrekking tot haar cliënten en medewerkers.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van GGD Groningen is dat haar medewerkers en cliënten zonder voorafgaand verleende toestemming van team Communicatie niet geïnterviewd mogen worden. Medewerkers of cliënten mogen ook niet tegen hun wil herkenbaar danwel onherkenbaar in beeld gebracht worden. Daarnaast mag de normale uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord en mogen cliënten niet worden gehinderd. Het is niet toegestaan om audio-, foto-, video- of filmopnames op GGD-locaties, met GGD-cliënten en/of GGD-medewerkers te maken zonder de aanwezigheid van een communicatieadviseur van GGD Groningen (tenzij anders afgesproken).

Mocht aan bovenstaande voorwaarden niet zijn voldaan, dan behoudt GGD Groningen zich het recht voor om de audio-, foto-, video-, of filmopnames stop te zetten.

GGD Groningen is actief op WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Lees hier ons socialmediabeleid.

GGD Groningen wil dat onze online informatie voor verschillende doelgroepen gebruiksvriendelijk en beter toegankelijk is. Daarom willen wij voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
Hiervoor is een toegankelijkheidsverklaring opgesteld.

GGD Groningen respecteert de privacy van zijn klanten en van de bezoekers aan onze website. Hieronder lees je hoe wij jouw informatie beschermen.

Bron- en contactonderzoek (BCO) is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te verminderen. Daarom onderzoekt GGD Groningen, samen met een aantal andere GGD’en en het RIVM, hoe werkzaam het BCO is en hoe we het kunnen verbeteren (onderzoek Control).

We gebruiken data die verzameld worden in de corona teststraten en tijdens het BCO. Wat we precies met deze data doen, lees je op de website van GGD Amsterdam, de hoofdonderzoeker van dit project. Daar lees je ook meer over de privacy van jouw gegevens en hoe wij om gaan met die gegevens. Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw (subsidienummer 10430022010022) en loopt tot september 2022.

GGD Groningen gebruikt het programma ZIVVER voor het veilig mailen van privacygevoelige informatie.

Heb je naar aanleiding van de privacy van je persoonsgegevens nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

GGD Groningen plaatst ieder jaar een publiekelijk jaarbericht.

Onze uitvoeringsorganisatie valt onder de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (GR PG&Z). Naast de GGD valt ook de Regionale Inkoop Jeugdhulp Groningen (RIGG) onder de GR PG&Z.

Directie en bestuur

GGD Groningen is een gemeentelijke gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen de 10 Groningse gemeenten.

 • Het algemeen bestuur bestaat uit de 10 wethouders volksgezondheid.
 • Het dagelijks bestuur is een afvaardiging daarvan en bestaat uit 4 leden.
 • De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie.
 • Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld 5 keer per jaar.

Meerjarenagenda

Bekijk hier de Meerjarenagenda Publieke Gezondheid 2023-2026 van GGD Groningen.

Samenstelling dagelijks bestuur

 • Gemeente Veendam: mw. A. Grimbergen
 • Gemeente Westerkwartier: dhr. H. Stomphorst
 • Gemeente Groningen: mw. M. Molema (voorzitter)
 • Gemeente Midden-Groningen: dhr. E. Offereins

Samenstelling algemeen bestuur

 • Gemeente Oldambt: dhr. E. Wünker
 • Gemeente Midden-Groningen: dhr. E. Offereins
 • Gemeente Stadskanaal: dhr. J. Mellies
 • Gemeente Het Hogeland: mw. K. Hansems
 • Gemeente Westerwolde: dhr. W. Potze
 • Gemeente Veendam: mw. A. Grimbergen
 • Gemeente Westerkwartier: dhr. H. Stomphorst
 • Gemeente Groningen: mw. M. Molema
 • Gemeente Eemsdelta: dhr. D. de Jong
 • Gemeente Pekela: mw. E. van Klaveren

Directie

Dhr. J. Koopman, Directeur Publieke Gezondheid