Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Over GGD Groningen

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren.

Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Om een beeld te krijgen van wat wij allemaal doen, kun je het Overzicht dienstverlening GGD Groningen bekijken.

Als je een suggestie of een compliment voor ons hebt, horen we dat graag. Als je niet tevreden bent over het werk van GGD Groningen, kun je een klacht indienen.

Heb je bijvoorbeeld een klacht over GGD Groningen of over het gedrag van een GGD-medewerker? Je kunt dit op twee manieren kenbaar maken: mondeling en schriftelijk.

Mondelinge klacht

Je kunt je klacht bespreken met de medewerker zelf, of met zijn of haar leidinggevende. We zoeken dan samen naar een oplossing.
Ben je niet tevreden over deze oplossing, dan kun je bellen met onze klachtenfunctionaris, op telefoonnummer 050 367 4000.

Schriftelijke klacht

Je kunt ons een brief schrijven of een e-mail sturen met je klacht. Vermeld daarbij je naam, je adres en de datum waarop je schrijft. Beschrijf zo goed mogelijk je klacht: wanneer gebeurde het, over welke medewerker gaat het en wat is er precies aan de hand?

Stuur je liever een brief? Dat kan op het volgende adres, ter attentie van de klachtenfunctionaris.

GGD Groningen
Postbus 584
9700 AN
Groningen

Binnen vijf werkdagen neemt de klachtenfunctionaris telefonisch contact met je op over je klacht. Wanneer je klacht is opgelost, krijg je hierover bericht. De klachtenfunctionaris kan je klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie.

Weet je niet wat je moet doen en heb je hulp nodig? Stuur dan een mail naar klachtenggd@groningen.nl. Ons doel is om zo snel mogelijk een goede oplossing te vinden.

Klachtencommissie GGD Groningen

Je kunt je klacht ook rechtstreeks voorleggen aan de Klachtencommissie GGD Groningen. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Voor deze procedure geldt een wettelijke termijn van tien weken. Je kunt je klacht in dit geval richten aan de ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie GGD, Antwoordnummer 374, 9700 WB Groningen.

Lees hier de pdf over de klachtenregeling van GGD Groningen

GGD Groningen laat ieder jaar een publieksjaarverslag verschijnen.

Bij GGD Groningen werken we met elkaar aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Heb je vragen over werken bij GGD Groningen of het volgen van een stage? Neem dan contact met ons op.

Vacature jeugdarts

GGD Groningen zoekt een jeugdarts. Je werkt met kinderen van 0-18 jaar – en met hun ouders – en verricht individueel en collectief preventief werk. Je werk is gericht op het gezond en veilig laten opgroeien van kinderen in de provincie Groningen.

In het document GGD Publieke gezondheid in de regio Groningen Ontwikkelperspectief 2017-2020 lees je in welke richting GGD Groningen zich de komende jaren beweegt.

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In het Privacyreglement en in het Protocol gegevensuitwisseling lees je hoe we met de privacy van je persoonsgegevens omgaan.

In onderstaande folders lees je hoe GGD Groningen omgaat met privacygevoelige gegevens binnen de Jeugdgezondheidszorg en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Heb je naar aanleiding van de privacy van je persoonsgegevens nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.