Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Gezondheidsmonitor

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid. GGD Groningen voert deze taak uit, door elke 4 jaar een gezondheidsenquête af te nemen, onder zowel volwassenen als jongeren op het voortgezet onderwijs. Deze gezondheidsenquête heet de Gezondheidsmonitor.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

GGD Groningen doet minstens 1 keer per 4 jaar – in opdracht van een gemeente – onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Tijdens het schooljaar 2023-2024 vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 plaats in de periode oktober-november 2023. Deze monitor vindt plaats in klas 2 en/of 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De voorbereidingen voor de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 zijn in volle gang.

Extra meting volwassenen in 2022

GGD Groningen start op 13 september 2022 met de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Hiermee worden de gevolgen van corona op de volksgezondheid, het welzijn en de leefstijl van de volwassen bevolking in kaart gebracht. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van een vragenlijst in de periode van september tot en met december 2022. Ruim 30.000 Groningers krijgen een uitnodiging per post. Naast vragen over de algemene gezondheid en de leefstijl bevat de vragenlijst specifieke vragen over problemen die verband houden met corona, zoals psychische klachten, long-COVID, uitgestelde zorg en de impact van het coronavirus.
Deze Corona Gezondheidsmonitor is een extra meting naast de Gezondheidsmonitor voor volwassenen die eens per 4 jaar plaatsvindt.

GGD Groningen in cijfers

Resultaten van de Gezondheidsmonitor vind je op ggdgroningen.incijfers.nl. Hier vind je ook cijfers over demografie, leefstijl, sociale omgeving, gezondheid, preventie en meer.