Tekstgrootte
kleiner groter

Kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld en kindermishandeling is niet normaal. Het is strafbaar en het moet altijd worden gemeld, anders houd je het geweld in stand. Dat vraagt om consequent optreden van de politie, het Openbaar Ministerie en zorgverleners. Door huiselijk geweld tijdig te melden, voorkomt u escalatie, en dat scheelt heel veel leed.

Meldcode
Om beroepskrachten te ondersteunen bij het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. De code is een stappenplan dat zorgvuldig handelen bij vermoedens ondersteunt. Het uitgangspunt daarbij is dat huiselijk geweld en kindermishandeling strafbaar zijn en moeten worden gemeld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Alle Groningse organisaties in de zorg, het onderwijs en het welzijnswerk hebben de meldcode ondertekend. Medewerkers zijn getraind op het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Optimale zorg en samenwerking door de Meldcode
De meldcode stimuleert zorgvuldigheid en samenwerking. Wanneer er in een gezin sprake is van een vorm van huiselijk geweld, is het van groot belang dat professionals samenwerken en afstemmen, zodat zij samen een gezin de optimale zorg kunnen bieden. De meldcode betekent niet een meldplicht, maar is een manier van werken, zodat in vroegtijdig stadium optimale zorg in een gezin geboden kan worden. Soms ook juist om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen.

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

  • Stap 1: in kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: overleg met een collega’s of aandachtsfunctionaris en zo nodig advies vragen aan Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.  
  • Stap 3: bespreek vermoeden en signalen met ouder(s) en/of jeugdige.
  • Stap 4: wegen van risico, aard en ernst van het geweld
  • Stap 5: beslissen: zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis.

 

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00