Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Gronings offensief tegen seksueel geweld

Het Gronings offensief tegen seksueel geweld is een 2-jarig actieplan om slachtoffers te steunen én toekomstige slachtoffers in Groningen te voorkomen.

Om seksueel geweld te voorkomen is het belangrijk dat we samen kijken naar onze normen, waarden, geschreven én ongeschreven regels in onze omgangscultuur. Wat kan jij doen? Wat kunnen wij samen doen? Er is moed voor nodig om dit maatschappelijke gesprek op te starten en dat wil het projectteam met dit actieplan aanjagen.

Aandachtsgebieden

Het Gronings offensief richt zich in 2023 en 2024 op 3 aandachtsgebieden:

1. Verdere bewustwording en doorbreken van het taboe op seksueel geweld

We zetten in op het maatschappelijk gesprek, zichtbaarheid en cultuurverandering. Dit gaan we onder andere doen door het organiseren van dialoogtafels, het lanceren van een campagne, het werven van ambassadeurs en door te investeren in de relatie met belangrijke stakeholders in het onderwijs, media en horeca.

2. Een regionale aanpak om seksueel geweld tegen te gaan 

We zetten in op voorkomen, signaleren, stoppen, hulp en bestraffen. Dit gaan we onder andere doen door bestaande initiatieven te steunen, bijvoorbeeld op basisscholen, middelbare scholen, de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Ook gaan we onderzoek doen naar wat professionals (zoals huisartsen en sociale wijkteams) nodig hebben om actief te vragen naar eventuele ervaringen met seksueel geweld.

3. Organisatie, afstemming en kennisverbreding

We zetten in op coördinatie, steunpunt en netwerken. Dit gaan we onder andere doen door een laagdrempelig steunpunt in de provincie te introduceren waar alle inwoners terecht kunnen voor vragen en advies over seksueel geweld.

Over het actieplan

Het actieplan richt zich in eerste instantie op beleidsmakers en bestuurders van de Groninger gemeenten. De inhoud kwam tot stand door inbreng van ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers en bestuurders die dagelijks de problemen veroorzaakt door seksueel geweld, in hun werk tegenkomen.

Alle 10 Groningse gemeenten steunen het plan. De coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe, Fetzen de Groot, is aangesteld als projectleider. Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe valt onder GGD Groningen.

Contact

Wil je in contact komen over het Gronings offensief?
Stuur dan een e-mail naar groningen-drenthe@centrumseksueelgeweld.nl