Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Steeds minder Groningers roken, toename van eenzaamheid

Geplaatst op: 9 september 2021

9 september 2021

Het percentage volwassen Groningers dat rookt is afgenomen tot 20%. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor 2020 van GGD Groningen waarin Groningers zijn bevraagd over hun leefstijl, gezondheid en welzijn. In totaal hebben bijna 13.000 Groningers deelgenomen aan het onderzoek. Vanaf 9 september zijn de resultaten van dit onderzoek te vinden op www.ggdgroningen.incijfers.nl.

 Roken
Het percentage rokende volwassenen in Groningen is gedaald van 36% in 1998 tot 20% in 2020. Onder de jongvolwassenen (18-34 jaar) rookt nog 27% van de Groningers. Ondanks de dalende trend wordt er in de provincie Groningen, evenals in voorgaande jaren, naar verhouding meer gerookt (20%) dan gemiddeld in Nederland (17%).

Alcoholgebruik
Eén op de zeven volwassen Groningers (16%) drinkt overmatig alcohol (dat is meer dan 14 glazen alcohol per week voor mannen en meer dan 7 glazen per week voor vrouwen). Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Het overmatig alcoholgebruik is de laatste tien jaar afgenomen van 23% in 2012 tot 16% in 2020.

Lichamelijke gezondheid
Bijna de helft (49%) van de Groningers heeft één of meerdere chronische ziekten of aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes. In 2016 was dat 47%. De meeste Groningers (78%) vinden dat ze een goede gezondheid hebben.

Eenzaamheid
In de Gezondheidsmonitor wordt naast de beleving van de gezondheid en het gebruik van genotsmiddelen ook gekeken naar andere thema’s zoals eenzaamheid. Het percentage volwassenen dat gevoelens van eenzaamheid heeft is gestegen van 37% in 2010 tot 47% in 2020. In 2020 geeft 11% van de volwassen Groningers aan zich zeer eenzaam te voelen. De toename van eenzaamheidsgevoelens in 2020 is mogelijk beïnvloed door de coronacrisis. Desgevraagd gaf 20% van de deelnemers aan het onderzoek aan zich hierdoor eenzamer te voelen.

Over de Gezondheidsmonitor
De Gezondheidsmonitor is afgenomen in het najaar van 2020. Dit is een bijzondere periode waarin de coronamaatregelen, zoals de lockdown, mogelijk invloed hebben gehad op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Vanwege deze bijzondere omstandigheden hebben de GGD’en in overleg met VWS besloten in 2022 een extra gezondheidsmonitor te organiseren om gezondheidseffecten van de coronapandemie te blijven volgen.

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. GGD Groningen voert deze taak uit door onder andere de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor, een gezondheidsenquête, af te nemen.

GGD Groningen verzamelt via deze gezondheidsenquête informatie over verschillende aspecten van gezondheid:

lichamelijke gezondheid; o.a. gezondheidsbeleving, chronische aandoeningen en beperkingen;

psychosociale gezondheid; o.a. eenzaamheid, angst en depressie en het ervaren geluk;

gebruik en verlenen van zorg; o.a. huisartsenbezoek en het geven van mantelzorg;

leefstijl; o.a. roken, alcoholgebruik, overgewicht en bewegen;

leefomgeving; o.a. geluidshinder en tevredenheid over de woonomgeving.

Dit onderzoek leidt tot cijfers over de gezondheidstoestand van de bevolking en de factoren die daarop van invloed zijn. De resultaten van het onderzoek kunnen de gemeenten gebruiken als input voor hun gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Voor meer gezondheidsinformatie en resultaten verwijzen we naar www.ggdgroningen.incijfers.nl.