Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Toegankelijkheidsverklaring

GGD Groningen wil dat informatie voor verschillende doelgroepen gebruiksvriendelijk en beter toegankelijk is. Daarom willen wij voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl.

Wat is digitale toegankelijkheid?

In Nederland willen we dat openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Dit geldt ook voor digitale voorzieningen. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder het internet en computers. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk, én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. En dan kan echt iedereen meedoen.

Meer informatie lees je op DigiToegankelijk.nl.

Toegankelijkheidsstatus

Deze verklaring geldt voor de website https://ggd.groningen.nl.
De status van deze website is: D – Voldoet niet.

Deze website is in november 2017 geïnspecteerd door een onafhankelijke onderzoeker en voldoet niet volledig aan de geldende toegankelijkheidseisen. Er staat een nieuw toegankelijkheidsonderzoek gepland voor januari 2022. Op basis van de uitkomsten passen wij de website aan naar de actuele toegankelijkheidseisen.

Verbeteren van de toegankelijkheid

Wij werken er dagelijks aan om de toegankelijkheid van onze informatie, zoals op deze website te verbeteren. Dit doen wij door:

  • Een onafhankelijk onderzoek naar de digitale toegankelijkheid, zoals verplicht is volgens de geldende toegankelijkheidseisen. Deze wordt uitgevoerd in januari 2022.
  • Aan de hand van het onderzoek aanpassen van gevonden problemen en fouten.
  • Bewustwording onder en training van medewerkers op het gebied van digitale toegankelijkheid.
  • In gesprek met gebruikersgroepen na te gaan of onze website toegankelijk voor hen is.

Tips en contact

Heb je een pagina ontdekt die niet of slecht toegankelijk is? Of heb je tips om de website te verbeteren? Laat het ons weten. Stuur een mail naar communicatie@ggd.groningen.nl met vermelding van toegankelijkheid.