Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

GGD Groningen werkt mee aan een gezonde leefomgeving

GGD Groningen is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Met zo’n 450 GGD-professionals  werken wij aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners in de provincie Groningen. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke
aandachtpunten. We doen dit namens alle Groninger gemeenten; we sluiten aan bij
de ambities die een gemeente heeft.

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten de gezondheid van hun inwoners uitdrukkelijk meenemen in hun ruimtelijke plannen. In artikel 1.3 van de Omgevingswet staan de maatschappelijke doelen van de wet. Een van die doelen is een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Een gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot gezond gedrag en biedt bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden.

Gezondheidswinst door een gezonde leefomgeving

De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. Een van die factoren is de leefomgeving. De meeste Groninger gemeenten zetten in op gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Wanneer gezondheid vroeg wordt meegenomen in de plan- en besluitvorming kunnen kansen benut worden en risico’s beperkt.

Advies

GGD Groningen zorgt er samen met u voor dat er een integraal advies komt te liggen over een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan of het omgevingsprogramma. Ook kunt u de GGD om advies vragen over een omgevingsinitiatief of een ander ruimtelijk plan. Advisering vanuit de GGD is in de basis opgenomen in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Mocht er vanwege grootschalige projecten sprake zijn van meerkosten dan bespreken we die vooraf.

Aanbod GGD Groningen

 • Vroegtijdig advies over gezondheid in de omgevingsvisie.
 • Expertise op het gebied van gezondheidsdata, zie www.ggdgroningen.incijfers.nl.
 • Advies op het gebied van gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering.
  Denk aan onderwerpen als een rookvrije omgeving, een beweegvriendelijke omgeving, actieve mobiliteit en ontmoetingsplekken.
 • Input over het koppelen van initiatieven in de fysieke ruimte met sociale initiatieven.
 • Advies bij omgevingsplannen en -programma’s en omgevingsvergunningen bij (ver)bouwplannen.
  Met bijvoorbeeld aandacht voor kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen, ouderen en zorginstellingen, maar ook oog voor groenvoorzieningen, biodiversiteit en water.
 • Advies bij de aanpak van wijken, (grotere) nieuwbouwprojecten en de openbare ruimte.
 • Denkkracht bij alle initiatieven in de fysieke omgeving waarbij gezondheid een rol speelt. Denk aan bouwen nabij gevoelige bestemmingen, bouwen bij industrie/ bedrijvigheid of bij veehouderijen.
 • Advies bij projecten waarbij omwonenden mogelijk ongerust zijn of worden over hun gezondheid
  Denk aan de plaatsing van windturbines, hoogspanningslijnen of zendmasten.
 • Een gezondheidsdeskundige risicobeoordeling bij de aanvraag van grootschalige evenementen.
 • Expertise op het gebied van milieufactoren en gezondheid, bijvoorbeeld bij twijfels over lucht-, bodem- en waterkwaliteit.

Kernwaarden gezonde leefomgeving

Woonomgeving

 • Kinderen groeien op in een rookvrije omgeving.
 • De leefomgeving draagt bij aan een gezond gewicht.
 • Voor iedereen zijn er – dichtbij en toegankelijk – aantrekkelijke plekken.
 • Wonen en druk verkeer zijn gescheiden.
 • De functies wonen, werken en voorzieningen zijn goed gemengd.

Mobiliteit

 • Actief vervoer (lopen en fietsen) is de standaard.
  Tussen kernen zijn goede fiets en openbaar vervoerverbindingen.

Gebouwen

 • Het binnenklimaat is prettig en gezond.
 • Er zijn voldoende betaalbare levensloopgeschikte woningen.
 • Minimaal 1 gevel van een woning is aangenaam.

Contact

 • Wilt u een adviesaanvraag indienen voor een omgevingsinitiatief of ruimtelijk plan?
  Dit gaat via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
 • Wilt u advies over uw omgevingsvisie, -plannen of -programma? Wilt u meer informatie of even sparren? Mail dan naar beleidenadvies@ggd.groningen.nl.
 • Natuurlijk kunt u ook uw adviseur Publieke Gezondheid benaderen voor een afspraak.

Folder

Bovenstaande informatie kunt u ook downloaden als folder ‘GGD Groningen werkt mee aan een gezonde leefomgeving (pdf, 1,29 MB).

Nieuwsbrief Omgevingswet

Nieuwsbrief Omgevingswet: gezond wonen en leven in Groningen | mei 2024 (link volgt)
Nieuwsbrief Omgevingswet: gezond wonen en leven in Groningen | maart 2024