Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Logo GGD Groningen - 100-jarig jubileum
Waar ben je naar op zoek?

Publieke gezondheid asielzoekers

Sinds 2000 voert de GGD de publieke gezondheid uit voor asielzoekers in de opvanglocaties van het COA. De GGD heeft een centrale rol in het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van asielzoekers en vergunninghouders en de algemene volksgezondheid in Nederland.

Wat doet de GGD precies?

  • Uitvoering jeugdgezondheidszorg
  • Screening en behandeling tbc
  • Inzet infectieziektebestrijding en –preventie
  • Gezondheidsvoorlichting
  • Hygiëne- en veiligheidsinspecties in collectieve woonvoorzieningen

Gemeenten bepalen in overleg met de GGD en andere partijen hoe zij de collectieve preventie voor vergunninghouders organiseren en uitvoeren. (bron: GGD GHOR Nederland, februari 2016)

Speciaal voor gemeenten is er een folder Publieke gezondheid asielzoekers, GGD denkt mee! (pdf 3,6 MB). Hierin leest u wat GGD Groningen voor uw gemeente kan betekenen.

GGD Groningen heeft specifieke kennis van en ervaring met publieke gezondheid voor asielzoekers. Deze kan iedere Groninger gemeente inzetten.

Voor meer informatie kunt u GGD Groningen bellen op 050 367 40 00, iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Wilt u liever een e-mail sturen, gebruik dan het e-mailformulier.

GGD Groningen kan u meer vertellen over de gezondheidsaspecten rondom asielzoekers. Samen met u zorgt de GGD voor veilige opvangcentra in uw gemeente. Natuurlijk kunt u ook voor al uw vragen over infectieziekten, tbc of collectieve gezondheidspreventie terecht bij de GGD.