Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Publieke gezondheid asielzoekers en statushouders

GGD Groningen voert publieke gezondheidszorgstaken uit voor zowel asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de Groninger gemeenten wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Opvanglocaties in provincie Groningen

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers zolang hun asielaanvraag wordt behandeld en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvanglocaties in onze regio zijn:
• Delfzijl, asielzoekerscentrum.
• Ter Apel, asielcomplex.

Wat doet de GGD precies?

  • Uitvoering jeugdgezondheidszorg
  • Screening en behandeling tuberculose (tbc)
  • Inzet infectieziektebestrijding en -preventie
  • Gezondheidsbevordering en/of -voorlichting
  • Hygiëne- en veiligheidsinspecties in collectieve woonvoorzieningen

Speciaal voor gemeenten is er een folder Publieke gezondheid asielzoekers gezondheid asielzoekers (pdf 3,8 MB). Hierin leest u wat GGD Groningen voor uw gemeente kan betekenen.

GGD Groningen heeft specifieke kennis van en ervaring met publieke gezondheid voor asielzoekers en statushouders (PGA). Deze kan iedere Groninger gemeente inzetten.

Voor meer informatie kunt u GGD Groningen bellen op 050 367 40 00, iedere werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Wilt u liever een e-mail sturen, gebruik dan het e-mailformulier.

GGD Groningen kan u meer vertellen over de gezondheidsaspecten rondom asielzoekers en statushouders. Samen met u zorgt de GGD voor veilige opvangcentra in uw gemeente. Natuurlijk kunt u met al uw vragen over infectieziekten, tuberculose (tbc) of collectieve gezondheidspreventie ook terecht bij de GGD.

Lees ook de factsheet ‘Gezondheidszorg voor asielzoekers in Nederland.’ van GGD GHOR Nederland.

En/of bekijk de infographic ‘Publieke gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen.’ van GGD GHOR Nederland.