Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Tuberculose informatie voor professionals

Tuberculose is een dodelijke infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De bekendste vorm is longtuberculose. De ziekte kan zich ook op andere plekken in het lichaam bevinden. Tuberculose wordt overgebracht door hoesten. De ingeademde bacteriën komen in de longen terecht en kunnen na enige tijd – of pas na jaren – een ontsteking veroorzaken. De bacterie kan via de bloed- en lymfebanen ook in andere organen terecht komen en daar een ontsteking veroorzaken.

Slechts een klein percentage van de geïnfecteerde mensen krijgt de ziekte tuberculose. Het lichaam maakt antistoffen aan die meestal voldoende kracht hebben om de ontsteking in de organen te genezen. Wanneer de antistoffen niet meer over voldoende kracht beschikken kan de tuberkelbacterie zich ontwikkelen en wordt de ziekte actief. Mensen gaan hoesten, nachtzweten en vallen af. Ze zijn vermoeid en hebben geen eetlust.

Behandeling van tuberculose

Meestal worden tuberculosepatiënten gediagnostiseerd door een medisch specialist in het ziekenhuis. Mensen die geïnfecteerd zijn met de tuberkelbacterie worden preventief behandeld, dit om te voorkomen dat de ziekte zich gaat ontwikkelen. Mensen die de ziekte tuberculose hebben ontwikkeld krijgen een behandeling van minimaal zes maanden. Tuberculose is goed te genezen met een kuur van verschillende antibiotica. Mensen die behandeld worden voor tuberculose krijgen intensieve begeleiding van een sociaal verpleegkundige van de GGD.

Melden gevallen van tuberculose aan GGD Groningen

De medisch specialist of het ziekenhuis waar de tuberculose wordt aangetroffen is wettelijk verplicht hier melding van te maken bij de GGD. De ziekte wordt door de GGD formeel geregistreerd. Hierdoor heeft men inzicht in de hoeveelheid gevallen van tuberculose in Nederland. De sociaal verpleegkundige van de GGD neemt contact op met de patiënt en begeleidt hem of haar gedurende de langdurige behandeling. Er wordt een lijst opgesteld met contacten van de patiënt. Deze worden door de GGD uitgenodigd om zich te laten onderzoeken.

Meer informatie over tuberculose vindt u op de website van het RIVM. U kunt ook de vragen en antwoorden over tuberculose bekijken.