Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Inspectie kinderopvang

De Rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.

GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen. Regelmatig voert de GGD inspecties uit.

Geschillencommissie en Klachtenloket

De Rijksoverheid heeft informatie beschikbaar over de Wet kinderopvang. Voor houders in de kinderopvang geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016 verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang..

Sinds 1 januari 2016 biedt het Klachtenloket Kinderopvang onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en mediation naar aanleiding van vragen en klachten van ouders over de kinderopvang.

Inspectierapporten kinderopvang

De inspectierapporten van GGD Groningen zijn openbaar. U kunt ze vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

  • Selecteer de juiste gemeente en kies het soort kinderopvang.
  • Klik op de instelling en u vindt de gepubliceerde rapporten.

Controle door GGD Groningen

GGD Groningen beoordeelt of een kindercentrum aan de gestelde eisen voldoet. De resultaten van de inspecties maken we bekend aan de gemeenten. GGD Groningen controleert kindercentra onder andere op de volgende onderwerpen:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • deskundigheid van personeel;
  • veiligheid en gezondheid;
  • accommodatie en inrichting;
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
  • pedagogisch beleid en praktijk;
  • het omgaan met klachten.

Melding klacht of zorgen

Zie of hoor je iets bij een kinderopvang of gastouder waar je je zorgen over maakt?
Dan kun je dat melden bij ons via 050 367 4000.
Vraag naar de afdeling Toezicht en Advies.

Hygiënerichtlijnen LCHV

De hygiënerichtlijn van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is in 2009 opgesteld en herzien in 2023. Deze uitgave is te downloaden op lchv.nl