Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Inspectie kinderopvang

De rijksoverheid stelt eisen aan kinderopvang. Deze eisen staan beschreven in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Volgens deze wet moet iedere gemeente toezicht houden op de kwaliteit van kinderopvang.

GGD Groningen controleert de kinderopvang voor alle gemeenten in de provincie Groningen. Regelmatig voert de GGD inspecties uit.

Geschillencommissie en klachtenloket

De rijksoverheid heeft informatie beschikbaar over de Wet kinderopvang. Voor houders in de kinderopvang geldt dat ze zich sinds 1 januari 2016 verplicht moeten aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Sinds 1 januari 2016 biedt het Klachtenloket Kinderopvang en Peuterspeelzalen onafhankelijke informatie, advies, bemiddeling en mediation naar aanleiding van vragen en klachten van ouders over de kinderopvang. GGD Kennisnet biedt informatie over het toezicht op de kinderopvang door de GGD.

Zoekt u informatie over een specifiek kindercentrum of een specifieke peuterspeelzaal?

De inspectierapporten van GGD Groningen zijn openbaar. U kunt ze vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Selecteer de juiste gemeente en kies het soort kinderopvang.
 • Klik op de instelling en u vindt de gepubliceerde rapporten.

GGD Groningen beoordeelt of een kindercentrum of peuterspeelzaal aan de gestelde eisen voldoet. De resultaten van de inspecties maken we bekend aan de gemeenten.

GGD Groningen controleert kindercentra en peuterspeelzalen op de volgende onderwerpen:

 • betrokkenheid en inspraak van ouders;
 • deskundigheid van personeel;
 • veiligheid en gezondheid;
 • accommodatie en inrichting;
 • groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker;
 • pedagogisch beleid en praktijk;
 • het omgaan met klachten.

De hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang is in 2009 opgesteld en herzien in 2016.

Aan de laatste herziening hebben de volgende GGD’en en organisaties bijgedragen:

 • Brancheorganisatie Kinderopvang
 • GGD Amsterdam
 • GGD Flevoland
 • GGD Gelderland-zuid
 • GGD Hollands Noorden
 • GGD Kennemerland
 • GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid
 • RIVM, centrum Gezondheid en Milieu
 • Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Deze uitgave is te downloaden via lchv.nl 

Wilt u meer informatie over de inspecties door GGD Groningen? Neem contact op met de afdeling Toezicht & Advies van GGD Groningen op 050 367 43 25.