Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) biedt hulp aan kwetsbare mensen, die ondanks soms zware problemen niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken. Het gaat vaak om langdurende en ingewikkelde problematiek.

Soms is er overlast in het woon- en leefklimaat of ontstaat er een risicovolle situatie.

GGD Groningen voert voor alle gemeenten in de provincie Groningen de zogenaamde vangnettaken uit. Dit doen wij voor de meest kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. We werken veel samen met andere hulpverleningsinstanties, zodat iedereen met problemen passende zorg krijgt.

De gemeenten Oldambt en Het Hogeland hebben de coördinerende taken van de OGGz bij GGD Groningen belegd.

De GGD werkt in alle gevallen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze vangnetmedewerker legt contact met de gemelde persoon, onderzoekt de situatie en kijkt samen naar mogelijke oplossingen.

Taakgebieden

  • bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorgmijdende burgers);
  • vangnetfunctie voor mensen die de zorg die ze nodig hebben niet krijgen;
  • coördineren taken tussen de bij OGGz betrokken ketenpartners;
  • psychosociale hulpverlening na rampen en calamiteiten;
  • signaleren en beleidsadvisering;
  • coördinatie en nazorg ex-gedetineerden in de gemeente Het Hogeland;
  • de GGD’er in de buurt, uitsluitend in het Westerkwartier;
  • gezondheidsspreekuur dak- en thuislozen.

Bij de gemeente komt een melding binnen. In sommige gevallen vraagt de gemeente de GGD om contact te leggen met de persoon waarover gemeld is. Dat doet de vangnet- en adviesmedewerker van de OGGz.

Nog geen contact

Bestaat er nog geen contact met een hulpverlenende instelling? Dan gaat de vangnet- en adviesmedewerker op huisbezoek om met de aangemelde persoon in gesprek te gaan. Samen, en soms met hulp van de omgeving, wordt de situatie onderzocht en wordt in overleg met de gemelde persoon bekeken welke hulp het meest geschikt is. Soms kan iemand met een paar tips zelf weer verder. De vangnetmedewerker sluit pas af als alles goed gaat.

De GGD voert voor een aantal gemeenten in de provincie het verkennend onderzoek in het kader van de wet verplichte GGz uit. (Het Hogeland, Westerwolde, Veendam, Pekela en Westerkwartier). Elke gemeente heeft een meldpunt, waar een burger of familie een melding of aanvraag voor een gedwongen opname kan doen over een verward persoon waar grote zorg om is. Het verkennend onderzoek is een toetsing die door de GGD wordt gedaan of een gedwongen opname in een GGz instelling het laatste redmiddel is.

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In ons privacyreglement lees je hier meer over.