Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Openbare geestelijke gezondheidszorg is bekend onder de afkorting OGGZ. De Groninger gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van alle burgers. En voor hulpverlening aan kwetsbare personen, die ondanks soms zware problematiek niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken.

Vaak gaat het om complexe en langdurige zorgvragen. Soms is er sprake van overlast in het woon- en leefklimaat van de omgeving of gevaar voor de persoon zelf. Binnen de OGGZ wordt gesproken over verwarde personen.

De stad Groningen en een aantal gemeenten in de provincie hebben de coördinerende taken van OGGZ bij GGD Groningen belegd. Deze gemeenten zijn Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Grootegast, Leek, Loppersum, de Marne, Marum, Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn.

Om deze precaire zorg zo goed mogelijk te verlenen, werkt GGD Groningen samen met andere hulpverleningsinstanties. Omdat iedereen met problemen recht heeft op zorg en op een wegwijzer naar passende zorg.

GGD Groningen voert voor alle gemeenten de zogenaamde vangnettaken uit. Hierbij gaat het om de meest kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. De GGD werkt in alle gevallen volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.

GGD Groningen legt contact met de aangemelde cliënt, bemiddelt en verwijst door naar de meest geschikte hulpverlening. De taakgebieden zijn:

  • bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorg mijdende burgers);
  • vangnetfunctie voor mensen die de zorg die ze nodig hebben niet krijgen;
  • coördineren taken tussen de bij OGGZ betrokken ketenpartners;
  • coördinatie van meldingen van huiselijk geweld, aangemeld bij stichting Kopland;
  • psychosociale hulpverlening na rampen en calamiteiten;
  • signaleren en beleidsadvisering;
  • nazorg ex-gedetineerden in de provincie.

Zowel particulieren als instanties kunnen een verward persoon aanmelden.

Voor de stad Groningen

Meldpunt Overlast en Zorg
Op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 bereikbaar

Telefoonnummer 050  587 5885
Postbus 268
9700 AG Groningen

Na een screening door het meldpunt wordt zonodig doorverwezen naar het OGGZ-team van uw stadsdeel.

De overige gemeenten die hun OGGZ-taken bij GGD Groningen hebben belegd, hebben elk een eigen meldpunt en telefoonnummer. Raadpleeg de website van de desbetreffende gemeente of neem contact op met GGD Groningen op 050 367 40 00.

Wanneer een melding wordt gedaan, onderzoekt de OGGZ-functionaris de situatie. Bestaat er al contact met een hulpverlenende instelling? Dan wordt de melding eerst doorgegeven aan deze instelling. Zoniet, dan gaat de OGGZ-functionaris op huisbezoek om met de aangemelde cliënt in gesprek te komen. Samen met de cliënt, en soms met hulp van de omgeving, wordt de situatie in kaart gebracht. In overleg met andere hulpverleningsinstanties wordt gekeken welke hulp het meest geschikt is.

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In ons privacyreglement lees je hier meer over.