Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Openbare geestelijke gezondheidszorg is bekend onder de afkorting OGGZ. De Groninger gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van alle burgers. En voor hulpverlening aan kwetsbare personen, die ondanks soms zware problematiek niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken.

Vaak gaat het om complexe en langdurige zorgvragen. Soms is er sprake van overlast in het woon- en leefklimaat van de omgeving of gevaar voor de persoon zelf. Binnen de OGGZ wordt gesproken over verwarde personen.

GGD Groningen voert voor alle gemeenten in de provincie Groningen de zogenaamde vangnettaken uit. Hierbij gaat het om de meest kwetsbare mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. De GGD werkt in alle gevallen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Om deze complexe zorg zo goed mogelijk te verlenen, werkt GGD Groningen samen met andere hulpverleningsinstanties. Omdat iedereen met problemen recht heeft op zorg en een wegwijzer naar passende zorg.

De gemeenten Oldambt en Het Hogeland hebben de coördinerende taken van de OGGZ bij GGD Groningen belegd.

GGD Groningen legt contact met de aangemelde cliënt, bemiddelt en verwijst door naar de meest geschikte hulpverlening. De taakgebieden zijn:

  • bemoeizorg (ongevraagde zorg aan zorgmijdende burgers);
  • vangnetfunctie voor mensen die de zorg die ze nodig hebben niet krijgen;
  • coördineren taken tussen de bij OGGZ betrokken ketenpartners;
  • psychosociale hulpverlening na rampen en calamiteiten;
  • signaleren en beleidsadvisering;
  • nazorg ex-gedetineerden in de provincie.

Zowel particulieren als instanties kunnen een verward persoon melden.

Elke gemeente heeft een eigen meldpunt met telefoonnummer. Kijk voor dit telefoonnummer op de website van betreffende gemeente. Ook is er een landelijk telefonisch meldpunt: 0800-1205.

Wanneer een melding wordt gedaan, onderzoekt de OGGZ-functionaris de situatie.

Bestaat er al contact met een hulpverlenende instelling?
Dan wordt de melding eerst doorgegeven aan deze instelling.

Bestaat er nog geen contact met een hulpverlenende instelling?
Dan gaat de OGGZ-functionaris op huisbezoek om met de aangemelde cliënt in gesprek te komen. Samen met de cliënt, en soms met hulp van de omgeving, wordt de situatie in kaart gebracht. In overleg met cliënt en hulpverleningsinstanties wordt gekeken welke hulp het meest geschikt is.

GGD Groningen gaat zorgvuldig om met privacygevoelige gegevens. In ons privacyreglement lees je hier meer over.