Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Forensische geneeskunde

De afdeling Forensische Geneeskunde van GGD Groningen ondersteunt politie en justitie in de provincie Groningen bij problemen op medisch gebied in relatie tot waarheidsvinding.

Altijd bereikbaar

De dienstdoende forensisch arts is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar. Neem daarvoor contact op via de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten.

Inzetbaarheid forensisch artsen

Onze forensisch artsen worden ingeschakeld bij lijkschouwingen, medische zorg aan arrestanten, afname van bloedmonsters, het bepalen van DNA-profiel, letselverklaringen en sporenonderzoek.

Ook zijn zij inzetbaar als algemeen adviseur van politie en het Openbaar Ministerie en kunnen behandelend artsen, zoals huisartsen en specialisten, bij hen terecht voor intercollegiaal overleg over een casus.

Forenische geneeskunde, iets voor jou?

Doe de test op kiesvoorforensischegeneeskunde.nl.

Een lijkschouwing is bedoeld om te achterhalen wanneer en waaraan iemand is overleden. Dit gebeurt bij elke overledene. In Nederland doet de huisarts, de behandelend specialist of de forensisch arts in de rol van gemeentelijke lijkschouwer de lijkschouwing.

De forensisch arts wordt ingeschakeld als er twijfel bestaat of het om een natuurlijke dood gaat. Of wanneer er onvoldoende zekerheid bestaat over het tijdstip van overlijden. De arts onderzoekt het overlijden meestal samen met de politie. Op deze manier worden de zogenaamde ‘niet-pluis’ gevallen ontdekt. Vaak is er strafrechtelijk onderzoek nodig.

Euthanasie wordt in ons land gezien als een niet-natuurlijk overlijden. Ook dan volgt er forensisch onderzoek, maar dan zonder politiebemoeienis.

Elke inwoner van Nederland heeft recht op noodzakelijke medische zorg. Ook arrestanten. Daarom kan de forensisch arts in de cel komen om een arrestant te zien en eventueel te behandelen. Indien nodig wordt de arrestant vervoerd naar een ziekenhuis.

De forensisch arts beoordeelt ook of een arrestant wel of niet kan worden verhoord of ingesloten. Het gaat dan om mensen met ernstige psychiatrische klachten of arrestanten die onder invloed zijn van drugs.

De forensisch arts neemt bloed af bij mensen die worden verdacht van het rijden onder invloed en niet mee willen of kunnen werken aan een blaasproef. Dit bloedmonster wordt gebruikt om het alcoholpromillage te bepalen. Mensen moeten hiervoor toestemming geven. Bovendien heeft iemand recht op een ‘second opinion’. Ook hiervoor wordt de forensisch arts ingeschakeld.

Voor het bepalen van een DNA-profiel neemt de forensisch arts wangslijm af. Tegenwoordig wordt dit ook vaak gedaan door een geschoolde politiemedewerker.

Wanneer een slachtoffer aangifte van een misdrijf doet bij de politie, volgt in de meeste gevallen een onderzoek. Bij lichamelijk letsel probeert de politie objectieve, medische informatie te verzamelen. De forensisch arts stelt daartoe een letselrapport op. Dit gebeurt meestal tijdens de aangifte.

Als het nodig is, verricht de forensisch arts sporenonderzoek bij verdachten of slachtoffers. Het materiaal wordt vervolgens voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd.

De forensisch arts adviseert indien nodig de politie of het Openbaar Ministerie bij medische vragen. Bijvoorbeeld als er medicijnen verloren zijn of een brief van een medisch specialist moet worden uitgelegd.

De afdeling Forensische Geneeskunde verzorgt regelmatig onderwijs voor studenten, huisartsen en specialisten in de regio. Ook andere partijen kunnen op verzoek gebruik maken van de expertise van onze forensisch artsen.