Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Ship Sanitation Certificate

Om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden, zijn internationaal varende schepen verplicht om een Ship Sanitation Certificate aan boord te hebben. Schepen in de havens van Delfzijl en de Eemshaven moeten een Ship Sanitation Certificate aanvragen bij GGD Groningen. Schepen kunnen zich alleen aanmelden via een agentschap of een Nederlandse rederij.

Eisen voor inspectie

GGD Groningen voert een inspectie voor een Ship Sanitation Certificate uit op basis van de door de World Health Organisation gestelde eisen (Engelstalig). In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet publieke gezondheid.

Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat het ‘Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates’

Soorten certificaten

Er zijn 3 verschillende soorten certificaten:

 1. Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC):
  Dit houdt in dat het schip is gecontroleerd en in orde bevonden. Het schip is dan voor de duur van 6 maanden vrijgesteld van controles. Hierbij kunnen overigens wel gebreken worden geconstateerd. Die worden vermeld op het zogenaamde ‘Evidence Report Form’ dat als bijlage bij het certificaat wordt afgegeven.
 2. Ship Sanitation Control Certificate (SSCC):
  Dit houdt in dat een schip is gecontroleerd en er gebreken zijn geconstateerd die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid, voor de gezondheid van de bemanning en/of infectieziekten kunnen veroorzaken. Deze gebreken worden op het certificaat genoemd. Het schip moet de gebreken oplossen en moet binnen een door de inspecteur te stellen termijn de controlepunten opnieuw laten controleren.
 3. Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC):
  Dit wordt door de GGD afgegeven als de inspectie op dat moment niet uitgevoerd kan worden. Het oude, nog geldige, certificaat wordt dan met 1 maand verlengd.

Ship Sanitation Certificate aanvragen

Vul hier het Engelstalige aanvraagformulier Ship Sanitation Certificate in.

Apply for a Ship Sanitation Certificate

Fill in the Ship Sanitation Certificate application form.

Kosten van een inspectie

Op grond van de Regeling Publieke Gezondheid wordt het uurtarief voor het uitgeven van het Ship Sanitation Certificate jaarlijks geïndexeerd.

Per 1 juli 2023 bedraagt het uurtarief € 122,63.
In onderstaande tabel zijn per type schip de kosten per inspectie aangegeven.

Schip Tijd Prijs
Inspectie en herinspectie Op uurbasis
€ 122,63
Schepen met minder dan 50 opvarenden, anders dan bemanningsleden
4 uur € 490,52
Schepen met 50–500 opvarenden, anders dan bemanningsleden 8 uur
€ 981,04
Schepen met 500 en meer opvarenden, anders dan bemanningsleden 12 uur
€ 1471,56
Verlengen van het certificaat (extension) 1 uur € 122,63
Voorrijkosten Per 15 minuten € 30,66

 

 • Ship Sanitation-inspecties door GGD Groningen worden in principe uitgevoerd op basis van het uurtarief.
 • De hierboven aangegeven tijdsduur is altijd een maximale tijdsduur.
 • Bovenstaande tarieven gelden voor de werktijden 9.00 tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag. Voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden op werkdagen is een tarief vastgesteld van 150% tot 200% van het normale uurtarief. Op zaterdag en zondag worden geen inspecties verricht.
 • Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd op basis van het CBS.