Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Mediawijsheid en mediaopvoeding

De digitale wereld speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op het internet. Zij weten optimaal gebruik te maken van de vele mogelijkheden van de digitale wereld, op hun smartphone, computer en/of tablet. Dat heeft voordelen, maar veel achter een scherm zitten, brengt ook nadelen mee.

Positieve en negatieve kanten

Het gebruik van digitale media kent positieve kanten, zoals contact houden met vrienden, informatie uitwisselen over huiswerk, complimenten krijgen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Aan de andere kant kleven er ook risico’s aan veelvuldig beeldschermgebruik.

Lichamelijke ontwikkeling

Het toenemende gebruik van digitale media brengt lichamelijke problemen met zich mee. Denk aan problemen op het gebied van:
• houding, zoals nek- en rugklachten.
• gezichtsvermogen, waaronder bijziendheid, en
slaapproblemen, met als gevolg concentratieproblemen
Daarnaast valt op dat kinderen meer tijd doorbrengen achter een beeldscherm, waardoor zij minder tijd hebben voor lichamelijke activiteiten, zoals sporten en buitenspelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen en jongeren zijn veel bezig op en met sociale media. De druk om snel te reageren en/of de angst om belangrijke informatie te missen, brengt spanning en stress met zich mee. Kinderen en jongeren die mediawijs zijn, lopen minder risico op online problemen, zoals cyberpesten, grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) misbruik. Professionals kunnen kinderen en jongeren helpen hun online weerbaarheid te vergroten door hen te leren omgaan met de kansen en valkuilen van (sociale) media en de digitale wereld.

Bewust omgaan met digitale media

Goed en vooral bewust omgaan met digitale media bevordert het welzijn en de gezondheid van een kind. Steeds vaker praten we over mediaopvoeding, ofwel: dat deel van de opvoeding dat erop is gericht om kinderen bewust en selectief met media te laten omgaan. De grootste uitdaging voor ouders is om een goede balans te vinden. Professionals zijn ook zoekend hoe zij kinderen, jongeren én ouders kunnen ondersteunen in het bewust omgaan met (digitale) media. Onderstaande informatie kan je daar mogelijk bij helpen.

Meer informatie

Op onderstaande websites staat meer informatie over mediaopvoeding en -wijsheid:

Toolbox mediaopvoeding van het Nederlands Jeugdinstituut
De Mediadiamant
Opvoeding.nl
Mediawijsheid.nl
Mediawijzer
Mediawijsheid Competentiemodel
Veilig internetten
Beveiligingwijzer
Mediaopvoeding
Mediapaspoort