Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Calamiteitenmelding Wmo

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. Voor de gemeente Eemsdelta en de gemeente Het Hogeland is GGD Groningen de toezichthoudend ambtenaar.

Calamiteit of geweld

Een calamiteit is: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, bij de uitvoering of levering van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid.’ Bron: definitie Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo – 2015.

Calamiteiten zijn onder meer en in ieder geval:

 • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt.
 • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen  in de zorg bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt.
 • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt.
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten. Denk bij geweld bijvoorbeeld aan ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel.

Melden van een calamiteit

 • Aanbieders moeten iedere calamiteit die zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een Wmo-voorziening, meteen melden bij GGD Groningen.
  • Dit geldt voor de gemeenten Eemsdelta en Hogeland. Voor die 2 gemeenten is GGD Groningen toezichthoudend ambtenaar.
  • Uitzondering: als het om beschermd wonen gaat, moet de melding bij de (centrum)gemeente Groningen gedaan worden.
 • Een melding doorgeven kan telefonisch via: 050 367 43 25 (tijdens kantooruren) of via ons meldingsformulier calamiteiten Wmo.
 • Naar aanleiding van een melding doet de GGD Groningen onderzoek. Als het nodig is, neemt de toezichthouder contact op met andere inspectievormen, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.