Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Calamiteitenmelding Wmo

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. Voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en Het Hogeland is GGD Groningen de toezichthoudend ambtenaar.

Calamiteit of geweld

Een calamiteit is: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, bij de uitvoering of levering van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid.’ (Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Calamiteiten zijn onder meer en in ieder geval:

  • het overlijden van een cliënt;
  • het overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk en psychisch letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door en jegens cliënten, door hulpverleners, ouders of verzorgers;
  • vermissing van een cliënt;
  • geweld bij verstrekking van een voorziening.

Melden van een calamiteit

Aanbieders moeten iedere calamiteit die zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening, meteen melden. Dat kan telefonisch via: 050 367 43 25 (tijdens kantooruren) of via ons meldingsformulier calamiteiten Wmo.

Naar aanleiding van de melding doet de GGD Groningen onderzoek. Als het nodig is neemt de toezichthouder contact op met andere inspectievormen zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg.