Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Toezicht Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat over zorg en ondersteuning. De wet heeft als doel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving en wordt uitgevoerd door de gemeente. De Wmo is vooral bedoeld voor mensen die niet vanzelf deel kunnen nemen.

GGD Groningen voert het toezicht op de Wmo uit voor de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Oldambt.

Toezicht kwaliteit

Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015, de verordeningen en de beleidsregels van gemeenten.

De toezichthouder toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. De kwaliteitseisen zijn vertaald in toezichtskaders hierin wordt ook de werkwijze van de toezichthouder toegelicht. Er staat in beschreven wat toezicht is, de voorwaarden waaraan de aanbieder dient te voldoen en hoe dit wordt getoetst. Op deze manier is het toezicht transparant en inzichtelijk voor alle partijen.

De toezichtskaders voor ZIN en PGB staan op de websites van de gemeente Het Hogeland en de gemeente Eemsdelta. Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015. Het toezichtkader voor gemeente Oldambt is te vinden via hun website.

Toezicht rechtmatigheid

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015. Daar hoort ook het onderzoeken van signalen van onrechtmatigheid bij. Waar nodig zet de gemeente de toezichthouders in om onderzoek te doen.

Melden van calamiteiten

Aanbieders moeten iedere calamiteit die zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening, meteen melden. Dat kan telefonisch via: 050 367 43 25 (tijdens kantooruren) of via ons meldingsformulier calamiteiten Wmo.

Meer informatie over calamiteitenmeldingen Wmo vind je hier.

Melden van signalen

Wil je een melding doen over de manier van werken van een zorgaanbieder? Dan kun je terecht bij het Meldpunt Toezicht Wmo van GGD Groningen.

Wij verzamelen en registreren alle meldingen. En als het nodig is, volgen er stappen. Zo bewaken en verbeteren we de kwaliteit van de zorg.

Wanneer neem je contact op met het Meldpunt Toezicht Wmo?

Vaak kun je zelf je ongerustheid wegnemen, het antwoord op je vraag vinden of je probleem oplossen. Toch blijven er soms vragen over. Meld deze bij het Meldpunt Toezicht Wmo.

  • Als er iets fout gaat bij de hulp of ondersteuning aan cliënten.
  • Als je het gevoel hebt dat er dingen gebeuren die niet kloppen.
  • Als je een vraag of opmerking hebt over een zorgaanbieder.
  • Als je je zorgen maakt over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura (ZIN) of het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wie kunnen contact opnemen met het Meldpunt Toezicht Wmo?

Iedereen die een vraag heeft of een melding wil doen over de Wmo in de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland of Oldambt. Je krijgt binnen 4 weken een reactie.

Je kunt je melding doen via het contactformulier.