Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meldpunt Toezicht Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat over zorg en ondersteuning. De wet heeft als doel om iedereen te laten deelnemen aan de samenleving en wordt uitgevoerd door de gemeente. De Wmo is vooral bedoeld voor mensen die niet vanzelf deel kunnen nemen.

GGD Groningen voert het toezicht op de Wmo uit voor de volgende gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland en Westerkwartier.

Wil je een melding doen over de manier van werken van een zorgaanbieder? Dan kun je terecht bij het Meldpunt Toezicht Wmo, bij GGD Groningen. Wij verzamelen en registreren alle meldingen. En als het nodig is, volgen er stappen. Zo bewaken en verbeteren we de kwaliteit van de zorg.

Wanneer neem je contact op met het Meldpunt Toezicht Wmo?

Vaak kun je zelf je ongerustheid wegnemen, het antwoord op je vraag vinden of je probleem oplossen. Toch blijven er soms vragen over. Meld deze bij het Meldpunt Toezicht Wmo.

  • Als er iets fout gaat bij de hulp of ondersteuning aan cliënten.
  • Als je het gevoel hebt dat er dingen gebeuren die niet kloppen.
  • Als je een vraag of opmerking hebt over een zorgaanbieder.
  • Als je je zorgen maakt over de kwaliteit van hulp door een aanbieder van Zorg in Natura (ZIN) of het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Wie kunnen contact opnemen met het Meldpunt Toezicht Wmo?

Iedereen die een vraag heeft of een melding wil doen over de Wmo in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Het Hogeland en Westerkwartier. Je krijgt binnen vier weken een reactie.

Je kunt je melding doen via het contactformulier.