Tekstgrootte
kleiner groter

Hoe werkt het?

De Gezonde School biedt scholen een kader voor huidige en nieuwe activiteiten. Dit helpt goed aan te sluiten bij de situatie en de behoefte van de school en samenhang tussen de activiteiten te krijgen. Door gezondheidsbevordering in te bedden in uw schoolbeleid worden de activiteiten structureel.

De Gezonde School werkt volgens een planmatige aanpak. De school:

  • krijgt inzicht in de gezondheidssituatie van leerlingen en leerkrachten, in de manier waarop de school al aan gezondheidsbevordering werkt en in mogelijkheden voor verbetering;
  • kiest welke thema’s prioriteit hebben en welke activiteiten passen bij de behoefte en mogelijkheden van de school;
  • voert bij voorkeur activiteiten uit op 4 niveaus: signaleren, gezondheidseducatie, schoolomgeving fysiek en sociaal en schoolbeleid; evalueert het proces en de activiteiten.

Doordat de werkwijze bestaat uit stappen die los van elkaar uit te voeren zijn, kan de school kiezen met welke stap de school wil beginnen. Bij elke stap is er ondersteuning voor de school in de vorm van advies, voorbeelden, instrumenten en tips.

Meer informatie hierover vindt u op de site van De Gezonde School.

Informatiefilm Gezonde School

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

GGD Groningen

Downloaden

  ..