Tekstgrootte
kleiner groter

Protocollen

GGD Groningen heeft voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs een aantal protocollen opgesteld. U vindt ze op deze pagina.

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen als paracetamol te verhelpen is. Bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn of oorpijn. Maar soms gaat het verder dan dat: leerlingen hebben behoefte aan hulp bij het meten van hun bloedsuikerspiegel bij diabetes of er moet gezorgd worden dat een leerling zijn medicijnen inneemt. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs zal het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die de school wil of kan bieden toenemen.
Maar hoe ver wil, kan en mag een school hierin gaan? Wat zijn eventuele risico’s? En hoe zit het met aansprakelijkheid? Via de onderstaande links vindt u informatie over de verschillende vormen van medicijnverstrekking, medisch handelen en eventuele risico’s. Ook worden handvatten geboden om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema.

Protocol Plotselinge dood van een leerling of leerkracht

Het protocol Plotselinge dood van een leerling of leerkracht biedt directie en leerkrachten een zeker houvast in de - mogelijk - verwarde situatie die zich voordoet wanneer een leerling of leerkracht onverwacht overlijdt.

Het protocol bevat onder meer:

  • Achtergrondinformatie
  • Gesprekstips
  • Aandachtspunten voor het verwerkingsproces
  • Standaardbrieven

Download het protocol

Protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust

GGD Groningen heeft een protocol zedenzaken en maatschappelijke onrust beschikbaar. Het gaat daarbij om zedenzaken die tot maatschappelijke onrust (kunnen) leiden.

Scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs die te maken krijgen met een dergelijke zedenzaak, kunnen ondersteuning krijgen van GGD Groningen.

Brochure Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik?

De brochure ‘Wat te doen als basisschool bij seksueel misbruik?’ is voor alle basisscholen die willen weten wat ze moeten doen bij een vermoeden van seksueel misbruik. Daarbij gaat het zowel om grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen kinderen als ook om seksueel misbruik door een leerkracht of andere volwassene. In de brochure wordt aan de hand van de ‘meldcode’ uiteengezet wanneer en welke instanties door scholen kunnen worden benaderd. Daarnaast worden veel gestelde vragen beantwoord, zoals: Hoe weet je of een kind misbruikt wordt? En: Wat moet je als school wel en juist niet doen?

Deel deze pagina op

Leeg