Tekstgrootte
kleiner groter

Voor wie?

De Gezonde School is bedoeld voor scholen in het primair onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet onderwijs die planmatig en structureel aan gezondheidsbevordering willen werken. Scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de GGD. (afdeling gezondheidsbevordering) 

De scholen worden geïnformeerd via nieuwsbrieven met het laatste nieuws over projecten, activiteiten en materialen die bij kunnen dragen aan een Gezonde School.

Deel deze pagina op

Meer informatie

050 367 40 00

GGD Groningen

Downloaden

  ..