Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Jij en Je Gezondheid

GGD Groningen biedt het gezondheidsonderzoek Jij en Je Gezondheid aan op havo/vwo en het vmbo. Het onderzoek vindt plaats in leerjaar 3. Dit wordt gedaan in het kader van de Wet publieke gezondheid. Zo kunnen alle kinderen op verschillende momenten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gezien worden. Eventuele problemen in de ontwikkeling kunnen dan zo vroeg mogelijk worden ontdekt.

 

 

 

Wat houdt het gezondheidsonderzoek in?

Leerlingen vullen in de klas de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. Daarnaast worden lengte en gewicht gemeten van deze leerlingen.

Krijgt mijn kind een persoonlijk gesprek?

Afhankelijk van de uitslag krijgt hij/zij een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school. Of als je kind zelf vragen heeft. Je kind krijgt zo de gelegenheid om vragen of zorgen te bespreken met een professional. In overleg met jouw kind streven wij ernaar om jou als ouder en/of verzorger hierin te betrekken.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

De resultaten van de vragenlijst zijn alleen toegankelijk voor de leerling zelf en de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg (jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent).

Wat gebeurt er met de resultaten van Jij en Je Gezondheid?

  • Na afronding van het gezondheidsonderzoek worden uitsluitend relevante gegevens opgenomen in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg.
  • Daarna worden de gegevens uit Jij en Je Gezondheid anoniem gemaakt.
  • Deze gegevens gebruiken we om scholen en gemeenten advies te geven.
  • Deze gegevens gebruiken we ook voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer de kans bestaat dat gegevens herleidbaar zijn, worden de gegevens niet gepresenteerd.

Waarom vraagt GGD Groningen leerlingenlijsten op?

Voor de uitvoering van het gezondheidsonderzoek moet GGD Groningen gebruikmaken van de leerlinggegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De gegevens die bij DUO geregistreerd staan, zijn op dit moment helaas niet toereikend voor de uitvoering van de jeugdgezondheidzorg.

Gegevens over de schoollocatie en de klasnaam van leerlingen zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor de planning van het gezondheidsonderzoek. Deze gegevens staan niet bij DUO. GGD Groningen vraagt om deze reden schoolbesturen op een veilige manier leerlinglijsten (naam, geboortedatum, geslacht, leerjaar en klas) aan te leveren.

Heb je vragen of bezwaar tegen het uitvoeren van het onderzoek?

Heb je vragen, wil je bijzonderheden doorgeven over jouw kind of heb je bezwaar tegen het onderzoek? Neem dan contact op met de telefonische advisering van GGD Groningen via 050-367 49 91. Indien nodig neemt de jeugdverpleegkundige contact met je op.

Als je niet wilt dat jouw kind meedoet aan het gezondheidsonderzoek, dan houdt jouw kind – vanaf 12 jaar – wel het recht om deel te nemen als hij/zij hier zelf een weloverwogen besluit over heeft genomen.

Voor meer informatie over de vragenlijst ga je naar jijenjegezondheidinfo.nl