Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Jij en Je Gezondheid

GGD Groningen biedt het gezondheidsonderzoek Jij en Je Gezondheid aan op havo/vwo en het vmbo. Het onderzoek vindt plaats in leerjaar 3. Dit wordt gedaan in het kader van de Wet publieke gezondheid. Zo kunnen alle kinderen op verschillende momenten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar gezien worden. Eventuele problemen in de ontwikkeling kunnen dan zo vroeg mogelijk worden ontdekt.

Wat houdt het gezondheidsonderzoek in?

Leerlingen vullen in de klas de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid in. De vragen gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze zich voelen en over hun leefstijl. Daarnaast worden lengte en gewicht gemeten van deze leerlingen.

Op welke wijze vult de leerling de vragenlijst in?

De leerlingen krijgen een kaartje met een anonieme inlogcode. Op het moment dat ze hun gegevens invullen, wordt de vragenlijst aan hun naam gekoppeld. De GGD heeft daarna inzicht in de ingevulde vragenlijst Jij en Je gezondheid.

Krijgt mijn kind een persoonlijk gesprek?

Afhankelijk van de uitslag krijgt hij/zij een gesprek met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school. Of als je kind zelf vragen heeft. Je kind krijgt zo de gelegenheid om vragen of zorgen te bespreken met een professional. In overleg met jouw kind streven wij ernaar om jou als ouder en/of verzorger hierin te betrekken.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

De resultaten van de vragenlijst zijn alleen toegankelijk voor de leerling zelf en de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistent) van GGD Groningen.

Wat gebeurt er met de resultaten van Jij en Je Gezondheid?

  • Na afronding van het gezondheidsonderzoek worden uitsluitend relevante gegevens opgenomen in het digitale dossier van de jeugdgezondheidszorg.
  • Daarna worden de gegevens uit Jij en Je Gezondheid anoniem gemaakt.
  • Deze gegevens gebruiken we om scholen en gemeenten advies te geven.
  • Deze gegevens gebruiken we ook voor wetenschappelijk onderzoek. Wanneer de kans bestaat dat gegevens herleidbaar zijn, worden de gegevens niet gepresenteerd.

Heb je vragen of bezwaar tegen het uitvoeren van het onderzoek?

Heb je vragen, wil je bijzonderheden doorgeven over jouw kind of heb je bezwaar tegen het onderzoek? Neem dan contact op met de Telefonische Advisering van GGD Groningen via 050 367 49 91. Zo nodig, neemt de jeugdverpleegkundige contact met je op.

Als je niet wilt dat jouw kind meedoet aan het gezondheidsonderzoek, dan houdt jouw kind – vanaf 12 jaar – wel het recht om deel te nemen als hij/zij hier zelf een weloverwogen besluit over heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vragenlijst ga je naar de website Jij en Je Gezondheid.

Of bekijk onderstaande video.