Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Jongeren en alcohol

Te veel alcohol drinken is schadelijk, vooral voor jongeren. Door alcohol ontstaat schade aan hersenen en andere organen die in de groei zijn. Deze schade is niet meer te herstellen. Naast gezondheidsschade levert alcoholmisbruik vaak ook ongewenst gedrag en niet-voorziene gevolgen op, zoals:

  • schooluitval
  • slechtere leerprestaties.
  • agressie en geweld op straat en in het verkeer.
  • vandalisme.
  • verhoogde kans op alcoholverslaving op latere leeftijd.

Praat erover – maak afspraken

Voor ouders is het goed om te weten dat praten over alcohol werkt. Als je kind 11 of 12 jaar is, kun je met je kind praten over de gevaren van alcohol. Het helpt als je de regel stelt: géén alcohol tot 18 jaar. Je hebt dan de meeste kans dat je het eerste moment kunt uitstellen. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen beginnen met drinken is 13,2 jaar. Dus maak de regel voor die tijd duidelijk aan je kind. Jongeren drinken omdat ze het gezellig vinden of bang zijn om uitgesloten te worden. Als andere jongeren alcohol drinken, is het lastig voor je kind om daar niet aan mee te doen. Het is belangrijk om hierover met je kind te praten en afspraken te maken.

Geef het goede voorbeeld

Probeer niet te drinken als je kind in de buurt is. Uit onderzoeken weten we dat als ouders alcohol drinken, hun kinderen zelf ook eerder alcohol gaan drinken.

Thuis laten wennen? Liever niet!

Soms kiezen ouders ervoor om hun kind thuis te laten ‘wennen’ aan het drinken van alcohol. Ze laten hun kind af en toe een slokje proeven of een glaasje meedrinken. Toch kun je dat beter niet doen tot je kind minimaal 18 jaar is. Als je kind voor zijn/haar 18e verjaardag thuis mag ‘leren drinken,’ lijkt het alsof je dat tóch goed vindt. Een duidelijke regel werkt beter: géén alcohol tot 18 jaar, ofwel NIX18!

Meer informatie

Nix18-campagne
JouwGGD over alcohol
Quiz: test je kennis over alcohol
Verslavingszorg Noord-Nederland: alcohol, wat doet het en wat zijn de risico’s?
Terwille – christelijke verslavingszorg: alcohol