Tekstgrootte
kleiner groter

Calamiteitenmelding WMO

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. Voor de gemeente Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond is GGD Groningen de toezichthoudend ambtenaar.

Calamiteit of geweld

Een calamiteit is: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, bij de uitvoering of levering van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid’. (Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Calamiteiten zijn onder meer en in ieder geval:

  • het overlijden van een cliënt;
  • het overlijden van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig en/of blijvend lichamelijk en psychisch letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door en jegens cliënten, door hulpverleners, ouders of verzorgers;
  • vermissing van een cliënt;
  • geweld bij verstrekking van een voorziening.

Melding doen

Aanbieders moeten iedere calamiteit die zich heeft voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening, meteen melden. Dat kan telefonisch via  050 367 43 25 (tijdens kantooruren) of via het meldingsformulier.

Na de melding

Naar aanleiding van de melding doet de GGD Groningen onderzoek of laat dit door een de aanbieder zelf doen. Als het nodig is neemt de toezichthouder contact op met andere inspectievormen zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ).

Deel deze pagina op

Contact

050 367 40 00

Melding calamiteit WMO