Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Informatieverzoek Wet open overheid

Organisaties als GGD Groningen zijn verplicht informatie open te stellen voor iedereen. In de Wet open overheid (Woo) is daarom geregeld dat iedereen informatie mag opvragen over wat de GGD doet. Je kunt een Woo-verzoek indienen om informatie openbaar te maken. De Woo-contactpersoon van GGD Groningen kan je helpen bij het vinden van de informatie.

Hoe het werkt

  • Als je informatie (of documenten) wilt opvragen die de GGD (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kun je een Woo-verzoek indienen.
  • Je kunt het verzoek online indienen via ons contactformulier of per post (zie adres hieronder).
  • Geef in het verzoek zo duidelijk mogelijk aan welke informatie en/of welk document je wilt ontvangen.
  • Om de informatie te kunnen geven, moet de GGD die informatie ook echt hebben. Dat betekent dat de informatie moet zijn vastgelegd in een digitaal bestand, op papier, op beeld (bijvoorbeeld foto of video) of op een geluidsdrager (bijvoorbeeld tape of cd).

Afhandeling van het Woo-verzoek

  • De GGD beslist binnen 4 weken over je Woo-verzoek.
  • De GGD kan deze termijn verlengen met 2 weken. Als dit gebeurt, krijg je hierover bericht.
  • Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval maken we afspraken met je over de verdere afhandeling.

Niet alle informatie is openbaar

We kunnen niet alle documenten openbaar maken. Als er een goede reden voor is, weigert GGD Groningen soms een Woo-verzoek. Privacygevoelige informatie geven we bijvoorbeeld niet. Dit geldt ook voor bedrijfsgegevens of fabricagegegevens.

Het kan ook zijn dat de GGD sommige documenten alleen voor een deel openbaar maakt. In dat geval maken we delen van documenten onleesbaar. Denk bijvoorbeeld aan een bijlage met financiële informatie. Wanneer we documenten niet (geheel) openbaar maken, leggen we dit in het Woo-besluit altijd uit.

Als je het niet eens bent met een Woo-besluit, kun je hiertegen bezwaar maken. In de brief die je krijgt over het Woo-besluit, staat hoe je dit kunt doen.

Contactpersoon

Ben je op zoek naar specifieke informatie bij GGD Groningen en wil je hierbij hulp? Neem dan  contact op met onze Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kun je op de volgende 2 manieren bereiken:

  • Via ons contactformulier.
  •  Per post: GGD Groningen, t.a.v. Woo-contactpersoon, Postbus 584, 9700 AN Groningen.

Onze Woo-contactpersoon probeert binnen 3-4 werkdagen contact met je op te nemen over je Woo-verzoek.

Al openbaar gemaakte informatie

Hieronder staan de documenten die GGD Groningen openbaar heeft gemaakt na een Woo-verzoek.

Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 1)

AES 20220602 STUKKEN DEELBESLUIT 1 WOO-VERZOEK DATALEK (pdf, 28 MB)

Woo-verzoek inzake datadiefstal CoronIT (deelbesluit 2)

AES 20220616 STUKKEN DEELBESLUIT 2 WOO-VERZOEK DATALEK (pdf, 27 MB)

Woo-verzoek inzake apenpokken/monkeypox

20221017 AES STUKKEN WOO-VERZOEK APENPOKKEN (pdf, 7 MB)

Woo-verzoek inzake Ter Apel

AES 20221220 STUKKEN WOO-VERZOEK M.B.T. TER APEL
(pdf, 16 MB)

 

Wob-verzoek inzake nachtopvang asielzoekers Ter Apel

AES 2021-10 STUKKEN BESLUIT WOB-VERZOEK INZAKE NACHTOPVANG ASIELZOEKERS TER APEL (pdf, 11 MB)