Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Vitaal ouder worden

GGD Groningen is er voor alle inwoners in de provincie Groningen, dus ook voor ouderen. De verwachting is dat er in 2040 meer dan 1 op de 3 inwoners in Groningen 65 jaar of ouder is. Inzetten op vitaal ouder worden, wordt dus steeds belangrijker. Bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl te bevorderen. Denk bij een gezonde leefstijl aan voldoende bewegen (en valpreventie), gezond eten, sociaal actief blijven en ontspannen. Ook een gezonde leefomgeving draagt hieraan bij.

Advies over preventie en gezondheidsbevordering

GGD Groningen is dé adviseur op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. We hebben kennis over wat werkt om de gezondheid van ouderen effectief te bevorderen. Bijvoorbeeld door de inzet van erkende gezondheidsinterventies. We monitoren de gezondheid van ouderen en brengen dit in kaart met cijfers. Ook werken we regionaal samen met gemeenten, onderzoeksinstituten, zorg- en welzijnsorganisaties en ouderenorganisaties. Waar nodig, zijn we een verbindende factor.

Factsheet ervaren gezondheid

Meer dan de helft van de 65-plussers in de provincie Groningen ervaart zijn of haar gezondheid als goed. Maar wat maakt dat iemand zijn gezondheid als goed ervaart? GGD Groningen deed hier onderzoek naar. Benieuwd naar wat hier uitkwam? Bekijk dan onze provinciale Factsheet ervaren gezondheid ouderen (pdf, 408 kB).

De factsheet is voor iedere Groningse gemeente op maat gemaakt. Zo krijg je als gemeente inzicht in welke doelgroepen de meeste aandacht verdienen voor gezondheidsbevordering. Ook geven we handvaten hoe je als gemeente aan de slag kan met een collectieve aanpak om de gezondheid van ouderen te bevorderen.

Inwonerspanel: onderzoek gezond oud worden

Wist u dat 86% van de 50-plussers in de provincie Groningen nadenkt over hoe zij zich kunnen voorbereiden op gezond oud worden? Dit kwam uit een onderzoek dat in 2022 is uitgezet bij het inwonerspanel van GGD Groningen.

Het doel was: ophalen wat inwoners in Groningen belangrijk vinden als het gaat om ouder worden. De vragen waren gebaseerd op het model van Positieve Gezondheid. In totaal gaven 888 panelleden hun mening. Het blijkt dat ‘kwaliteit van leven’ als het belangrijkst en ‘meedoen’ als het minst belangrijk wordt gevonden in een gezond ouderdomsproces.

Meer informatie

Wilt u meer weten over vitaal ouder worden of heeft u vragen?
Neem dan contact op met mw. E. Kalisvaart, gezondheidsbevorderaar bij GGD Groningen, via info@ggd.groningen.nl. Vermeld ‘vitaal ouder worden’ in het onderwerp van uw e-mail.

Het voorkomen van vallen, is nodig om vitaal te blijven. Een val kan immers veel impact hebben op de kwaliteit van leven en iemands zelfredzaamheid. Helaas komen valongevallen bij ouderen veel voor. Het aantal 65-plussers met een verhoogd valrisico varieert in de provincie Groningen tussen 29% en 43% per gemeente (bron: VeiligheidNL).

Gelukkig is er veel bekend over wat werkt in valpreventie. Ook weten we dat inzet op erkende valpreventieprogramma’s het valrisico verkleint en zorgkosten bespaart. GGD Groningen kan adviseren over een effectieve aanpak van valpreventie, waarin zowel vitale als kwetsbare ouderen worden bereikt.

Ketenaanpak valpreventie

Er bestaan verschillende risicofactoren voor vallen. Daarom is een aanpak met meerdere interventies nodig om vallen te voorkomen. Om ouderen vitaal te houden en vallen te voorkomen, moeten we domeinoverstijgend samenwerken met partijen uit zorg, welzijn, sport en de ouderen en mantelzorgers zelf.

Veiligheid NL/Kenniscentrum letselpreventie ontwikkelt kennis over valpreventie en heeft onderzocht wat een effectieve aanpak is. Dit is verwerkt in een landelijke ketenaanpak bestaande uit 4 stappen:

  1. Opsporen valrisico
  2. Screenen
  3. Aanbieden interventies
  4. Structureel aanbod

Bekijk de toolkit van Veiligheid NL voor meer informatie over de ketenaanpak en welke professionals daarbij betrokken zijn. In de toolkit vindt u ook handige tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met de implementatie van de ketenaanpak valpreventie ouderen.

Valpreventie en collectieve preventie  

Om inwoners vitaal te houden en te voorkomen dat zij een verhoogd valrisico krijgen, is inzet op collectieve preventie nodig. Met collectieve preventie bedoelen we activiteiten die alle ouderen bereiken.

Voorbeelden collectieve preventie-activiteiten:

  • Valpreventie-oefeningen/-trainingen als onderdeel integreren in bestaande bijeenkomsten en beweegaanbod voor ouderen. Bijvoorbeeld tijdens fittesten, activiteitenaanbod vanuit welzijnswerk of de gemeentelijke sportorganisaties, bij sportverenigingen of in een beweegroute.
  • Voorlichting over vitaal ouder worden door vitaliteitsdagen/-bijeenkomsten te organiseren of een campagne over thema’s, zoals veilig medicijngebruik, gezonde en eiwitrijke voeding, voldoende beweging, vitamine D, en de relatie daarvan tot valrisico’s.
  • Aangepast sportaanbod voor mensen die hun reguliere sport niet meer kunnen doen. Voorbeelden van erkende programma’s zijn Oldstars Sport, Meer Bewegen voor Ouderen en de Nationale Diabetes Challenge.
  • Erkende leefstijlinterventies om de fysieke en sociale fitheid van ouderen te bevorderen. Voorbeelden hiervan zijn Sociaal Vitaal, Sociaal Vitaal in Kleur (gericht op senioren met een migratieachtergrond) en Goldensports.
  • Aanpassingen in de leefomgeving, zoals beweegtuinen, kwiekroutes en wijkschouw, en aanpassingen in huis, zoals woonscans.

Inspiratie nodig voor activiteiten binnen een effectieve aanpak van valpreventie?

Bekijk dan de handreiking Integrale aanpak valpreventie van GGD Gelderland-Zuid