Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Dysenterie informatie voor professionals

Dysenterie is een ernstige vorm van diarree die veroorzaakt wordt door Shigellabacteriën. Dysenterie is erg besmettelijk, een klein aantal bacteriën is genoeg om klachten te geven. Via handen en voorwerpen komen deze bacteriën in de mond. Ook besmet voedsel kan de ziekte verspreiden. De klachten beginnen meestal met koorts, kramp in de buik en waterdunne diarree.

Tips voor kindercentra en scholen bij dysenterie

  • Neem contact op met de ouders bij ernstige diarree.
  • Adviseer ouders om met een kind met bloed bij de ontlasting naar de huisarts te gaan.
  • Zorg voor een goede algemene hygiëne. Vooral de hygiëne rondom het verschonen en de toiletgang, de voedselvoorbereiding en de schoonmaak zijn belangrijk om een epidemie te voorkomen of te bestrijden.
  • Reinig en desinfecteer alle oppervlakken die met bloederige diarree in aanraking zijn geweest, zoals bijvoorbeeld het verschoonkussen, de toiletbril, maar ook de deurknop, trekker en kraan bij de toiletten.
  • Let op diarreeklachten bij andere kinderen. Indien er in een groep dysenterie is geconstateerd, is het zinvol bij andere kinderen met diarree ook nader onderzoek te laten doen. Overleg hierover met GGD Groningen.
  • Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Melden gevallen van dysenterie aan GGD Groningen

Meld dysenterie bij GGD Groningen als er sprake is van een epidemie. Dit is het geval als meer dan een derde deel van de groep binnen een week diarree heeft. Neem ook contact op met de GGD als er een kind is met bloederige diarree of als de huisarts de diagnose dysenterie heeft gesteld.

Wering

Een kind met dysenterie mag niet naar school of naar het kindercentrum komen. Bij dysenterie moet de wering worden voortgezet tot de ontlasting geen bacteriën meer bevat.

Ook broertjes en zusjes van een kind met dysenterie die diarree hebben, met of zonder bloedbijmenging, moeten thuisblijven. Overleg met GGD Groningen over het weren en weer toelaten van kinderen met dysenterie.