Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?

Infectieziekten melden

Voor instellingen als scholen en kinderdagverblijven is er een wettelijke meldingsplicht om vermoedens van besmetting te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende aandoeningen:

 • Diarree: melden indien meer dan een derde deel van de groep in één week klachten heeft.
 • Geelzucht: melden bij een ongewoon aantal zieken.
 • Huiduitslag (zoals vlekjes of schurft): melden bij een ongewoon aantal zieken.
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Melding doen
Doe een melding via dit online formulier. U kunt ook tijdens kantooruren overleggen met de arts infectieziektebestrijding of een verpleegkundige van GGD Groningen via telefoonnummer 050 – 367 40 00.

GGD Groningen onderzoekt na een melding waar de aandoening door wordt veroorzaakt en of er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Gastouders hebben geen wettelijke meldingsplicht bij vermoedens van besmetting.
De Wet Publieke Gezondheid maakt bij de meldingsplicht van infectieziekten een uitzondering voor samenlevingsvormen die vergelijkbaar zijn met een gezinssituatie.

Het staat u als gastouder natuurlijk vrij om te bellen met vragen of zorgen over infectieziekten. U kunt tijdens kantooruren overleggen met de arts infectieziektebestrijding of een verpleegkundige van GGD Groningen via telefoonnummer 050  367 40 00.

Zorginstellingen hebben de wettelijke plicht om uitbraken van (infectie)ziekten zo spoedig mogelijk te melden aan de GGD. Let u daarbij in het bijzonder op de volgende aandoeningen:

 • Maag- en darmaandoeningen.
 • Geelzucht.
 • Huidaandoeningen.
 • Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk besmettelijke aard.

U kunt tijdens kantooruren overleggen met de arts infectieziektebestrijding of een verpleegkundige van GGD Groningen via telefoonnummer 050 367 40 00.

Na uw melding ondersteunt GGD Groningen u bij de volgende specialistische zaken.

 • De uitbraak in kaart brengen en een mogelijke bron vaststellen om verdere verspreiding binnen en buiten de instelling te beperken.
 • Adviseren over te nemen hygiënemaatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
 • Adviseren over de in te zetten diagnostiek.
 • Adviseren over te nemen maatregelen, waaronder eventuele vaccinaties.
 • Ondersteunen bij het opstellen van informatiemateriaal voor bewoners, medewerkers en bezoekers.
 • Contact opnemen met andere mogelijk betrokken organisaties zoals het laboratorium, de deskundige infectiepreventie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Ondersteunen bij en adviseren over perscontacten.

De Wet publieke gezondheid beschrijft de meldingsplicht van infectieziekten door professionals. Zowel de diagnosticerend arts als het Laboratorium voor Infectieziekten hebben een meldingsplicht. De arts infectieziekten van de GGD ontvangt de melding meestal via het Laboratorium voor Infectieziekten. Na de melding neemt de arts infectieziekten van de GGD contact op met de aanvragend arts voor de afhandeling van de melding.

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij de behandelend arts zélf moet melden aan de GGD:

 1. besmettelijke infectieziekten waarvoor geen verklaring voorhanden is;
 2. een ongewoon hoog aantal gevallen van een besmettelijke ziekte die niet op de lijst van meldingsplichtige infectieziekten staat, maar wel een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn.

Rechtstreeks een infectieziekte melden, dient te gebeuren binnen 1 werkdag.

Tijdens kantooruren belt u met de arts of de verpleegkundige infectieziektebestrijding, telefoonnummer 050 367 40 00.

Buiten kantooruren belt u met de Meldkamer Noord-Nederland, telefoon 088 023 06 17.
De centralist brengt u in contact met de dienstdoend arts infectieziektebestrijding van GGD Groningen.